OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání - „V Sideř

Charita Vsetín ukončila projekt „V Sideře se učíme jinak“
12. října 2021 OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání - „V Sideř

Charita Vsetín ukončila projekt „V Sideře se učíme jinak“

Jednou z mnoha činností Charity Vsetín byl také projekt Mimoškolní přípravy SIDERA s názvem „V Sideře se učíme jinak.“  Ten byl Charitou Vsetín zahájen 1. října 2018 a plynule navázal na její dosavadní činnost.  Cílem projektu, podporovaného MŠMT a spolufinancovaného Evropskou unií, tak bylo především poskytnout pomoc a podporu dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, zejména pak zaměření se na zvládnutí školních povinností a z toho plynoucí úspěšné zakončení povinné školní docházky. 

Aktuality z Mimoškolní přípravy Sidera Charity Vsetín
13. srpna 2021 OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání - „V Sideř

Aktuality z Mimoškolní přípravy Sidera Charity Vsetín

Čas letních prázdnin pro většinu školáků znamená hlavně odpočinek od učení a školních povinností. Přesto i v letních měsících mnoho dětí ze vsetínských škol využívá příjemnou atmosféru místností Mimoškolní přípravy Sidera na vsetínském Sychrově, ať už k přípravě na opravnou zkoušku nebo k procvičování učiva alternativní a zábavnou formou.

Letní měsíce v SIDEŘE
15. června 2021 Mimoškolní příprava SIDERA

Letní měsíce v SIDEŘE

Další školní rok se již také blíží ke svému konci a Mimoškolní příprava Sidera už netrpělivě vyhlíží hezké letní počasí. Nejen všechny naše děti, ale i kolemjdoucí a návštěvníci, kteří se stejně jako my v Sideře těší z příchodu teplých dnů, si mohou projít poznávací stezku zahradních rostlin a lučního kvítí, které jsme pro ně připravili.

PŘÍPRAVY NA JARO
23. března 2021 Mimoškolní příprava SIDERA

PŘÍPRAVY NA JARO

Zima nám pomalu končí a tak jsme s blížícím se jarem naplánovali v Mimoškolní přípravě Sidera jarní úklid, a to jak uvnitř, v prostorách učeben, tak i na „našem“ malém venkovním prostranství před vchodem do budovy.

Sovy pro Sideru
15. února 2021 Stacionář Magnolia

Sovy pro Sideru

V duchu hesla – kdo je připraven, není překvapen, se uživatelé stacionáře Magnolia s nadšením pustili do spolupráce s charitní pedagogickou službou Mimoškolní příprava Sidera.