Aktuality

Přinášíme nejčerstvější informace z regionu, z celé republiky i ze světa.

Startují Dny duševního zdraví 2021
10. října 2021 CAMINO sociální rehabilitace

Startují Dny duševního zdraví 2021

CAMINO pořádá letošní Dny duševního zdraví ve Vsetíně a Valašských Kloboukách od 12. do 14.října, a zve všechny na přednášky, semináře a kulturní akce. 

Nová aplikace Charity usnadní práci zdravotním sestrám při péči o pacienty v terénu
15. října 2021 Charita Česká republika

Nová aplikace Charity usnadní práci zdravotním sestrám při péči o pacienty v terénu

Charita Česká republika vede prim i v technologiích. Jako první v Česku spouští vlastní mobilní aplikaci, díky které budou mít její zdravotní sestry v domácí péči – tedy ty, které dennodenně ošetřují pacienty v terénu – okamžitě po ruce všechny odborné návody s názornou nápovědou. Jde o tzv. standardy ošetřovatelské péče, které jsou pro sestry v terénu závazné. 

Připravíte s námi Vánoční balíček pro Ukrajinu?
12. října 2021 z Charity Vsetín

Připravíte s námi Vánoční balíček pro Ukrajinu?

Charita Vsetín se letos opět zapojuje do projektu „Vánoční balíček pro Ukrajinu“.  Dárcem se může stát každý, kdo v době od 8. října do 24. listopadu 2021 doručí zabalený a označený dárek pro konkrétní dítě do budovy Charity na Horním náměstí 135, nejpozději však 25. listopadu 2021.

Charita Vsetín ukončila projekt „V Sideře se učíme jinak“
12. října 2021 OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání - „V Sideř

Charita Vsetín ukončila projekt „V Sideře se učíme jinak“

Jednou z mnoha činností Charity Vsetín byl také projekt Mimoškolní přípravy SIDERA s názvem „V Sideře se učíme jinak.“  Ten byl Charitou Vsetín zahájen 1. října 2018 a plynule navázal na její dosavadní činnost.  Cílem projektu, podporovaného MŠMT a spolufinancovaného Evropskou unií, tak bylo především poskytnout pomoc a podporu dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, zejména pak zaměření se na zvládnutí školních povinností a z toho plynoucí úspěšné zakončení povinné školní docházky. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NZDM ZRNKO
12. října 2021 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NZDM ZRNKO

Dne 22. září 2021 uspořádalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity  Vsetín již tradiční Den otevřených dveří. Prostory klubovny na Sychrově tak byly v čase od 13:00 do 17:00 hodin otevřeny široké veřejnosti a možnost nahlédnout do hudebního koutku, konzultační místnosti či shlédnout prostor, určený pro sportovní dílny, tak dostali děti, mládež i dospělí.