Mimořádné události

gen01_1Arcidiecézní charita Olomouc spolu s ostatními Charitami Olomoucké arcidiecéze pomáhají na vyžádání při řešení důsledků mimořádných událostí - zasaženým lidem i jejich okolí. V případě mimořádné události kontaktujte našeho koordinátora.

Nabízíme

 • základní poradenství a sociální šetření
 • materiální a fyzickou pomoc
 • první psychologickou pomoc
 • duchovní pomoc
 • zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci

Jsme připraveni Vám pomoci v případech

 • živelných pohrom (záplavy, povodně, větrné smrště, sesuvy půdy)
 • katastrof a havárií (zřícení obydlí, dopravní nehody, různé havárie)
 • jiných mimořádných událostí

Naše pomoc je určena

 • jednotlivcům
 • rodinám
 • komunitám
 • obcím
 • organizacím a firmám

Spolupracujeme s