Osobní asistenční služba

osobní asistenční služba_01 (2)Služba je určena osobám se zdravotním postižením od 19 let  a seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Osobní asistence je terénní služba, jejímž posláním je umožnit osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku vést běžný život ve svém domácím a přirozeném prostředí. S podporou a pomocí osobního asistenta si zachovat soběstačnost, zvládat domácnost a běžné denní činnosti a aktivity.
Služba je poskytována ve Vsetíně  a přilehlých obcích. Poskytuje se bez časového omezení na základě individuálních potřeb a osobních cílů uživatele, nejčastěji v jeho domácím prostředí nebo na jiném sjednaném místě. Osobní asistent pomáhá vykonávat jen ty činnosti, které uživatel sám nezvládne, podporuje samostatnost a aktivitu uživatele.

Osobní asistenční služba je hrazena uživatelem:

Další dokumenty služby:

Více informací o službě naleznete zde nebo u vedoucí služby

Poskytované základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Uživateli je možno poskytnout také fakultativní činnost:

  • přeprava uživatele služebním automobilem Charity Vsetín. Přepravu uživatele je možno sjednat pouze souběžně s poskytnutím služby osobního asistenta (doprovod k lékaři, společný nakup apod.).
  • Výše úhrady za přepravu se účtuje 10 Kč za 1 km.