Vzdělávání

Charita Vsetín rozšiřuje svou činnost také do oblasti vzdělávání.  Služba Camino sociální rehabilitace získala akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí na vzdělávací program. Vzdělávání pracovníků je tak další činností, kteoru se Charita Vsetín podílí na zlepšení kvality života osob se speciálními potřebami. Charita Vsetín se do budoucna chystá, své vzdělávací aktivity rozšiřovat. V současné době nabízí níže uvedený seminář.