Stacionář Magnolia - Ratiboř

Stacionář Magnolia je ambulantní sociální službou Charity Vsetín. Je určena osobám nad 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního omezení, a které potřebují pomoc a podporu druhé osoby. Služba je vhodná pro seniory, kteří chtějí trávit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků a jejichž nepříznivá sociální situace umožňuje kombinovat pobyt v domácích podmínkách s pobytem ve stacionáři. 

Jak to u nás vypadá

IMG_3965IMG_3954

Základní informace

Aktuální měsíční program

PROGRAM 6_23_R