Pastorační služba

psCílem pastorační služby je podpora individuálního duchovního rozvoje člověka, pomoc při hledání odpovědí v otázkách víry, zprostředkování kontaktu s církevními autoritami, nabídka a prezentace služeb poskytovaných Charitou Vsetín ve farnostech v oblasti jejího působení, spolupráce při realizaci humanitárních a dobrovolnických projektů (TKS, postní almužna). Pro více informací se kontaktujte na Bc. Marta Koňaříková Charity Vsetín.

 

Základní činnosti:

 • duchovní poradenství (doprovázení na cestě víry),
 • nabídka individuálních rozhovorů o víře i životě při respektování jedinečnosti životní cesty každého člověka,
 • snaha o uplatňování křesťanských morálních a etických hodnot v každodenní praxi Charity, formace hodnotové orientace zaměstnanců,
 • pořádání setkání na duchovní témata pro zaměstnance a uživatele služeb,
 • nabídka duchovních cvičení, přednášek, obnov a seminářů pro zaměstnance Charity Vsetín,
 • zprostředkování kontaktu s kněžími (spolupráce v oblasti charitativní péče s duchovními správci jednotlivých, farností, děkanem a ostatními duchovními jednotlivých církví na území Charity), 
 • budování a rozvoj místních kontaktů ve farnostech, získávání dobrovolných spolupracovníků,
 • spolupráce a pomoc při realizaci Tříkrálové sbírky,
 • zajištění postní almužny v jednotlivých farnostech na území působnosti Charity Vsetín.

Časový rozsah služby:

 • pondělí:  8.00-14.30
 • úterý:      8.00-16.00
 • čtvrtek:   8.00-15.00