Dobrovolnictví

Hledáme dobrovolníka pro Denní stacionář Magnolia

V naší Charitě jsme vděčni za pomoc ochotných dobrovolníků, kteří rozšiřují kvalitní profesionální péči našich zaměstnanců o další hodnoty, mezi které patří čas naplněný lidským zájmem o druhého člověka, nezištná pomoc dětem a mládeži ze sociálně vyloučeného prostředí, seniorům, lidem zdravotně i psychicky handicapovaným. Spolupracujeme přitom s dobrovolnickým centrem Adorea, o.s., které pro nás zajišťuje výběr, školení a další vzdělávání  těchto dobrovolníků.  V případě vašeho zájmu o dobrovolnictví, obracejte se přímo na vedoucí jednotlivých služeb nebo na dobrovolnické centrum Adorea, o.s.,  kde s vámi vše potřebné projednají a uzavřou smlouvu.

Pomoc dobrovolníků je pro Charitu velmi důležitá. Můžete nám pomoci jednorázově při pořádání různých akcí (např. Tříkrálová sbírka), dle Vašich časových možností při práci s uživateli našich služeb nebo při jiných příležitostech (např. úpravách charitní zahrady - plení, hrabání trávy). Darujete lidem, kteří to potřebují svůj čas, energii, radost, vědomosti a dovednosti, laskavé slovo a porozumění.

Pokud Vás naše činnost oslovila, rádi Vás uvítáme
jako dobrovolné spolupracovníky na naší adrese: Charita Vsetín Horní náměstí č. 135, 755 01 Vsetín, tel.: 571 411 709