Půjčovna kompenzačních pomůcek

půjčovna kompenzačních pomůcek - logoCharita Vsetín provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Pomůcky zapůjčujeme uživatelům našich služeb domácí péče (domácí zdravotní péče, pečovatelská služba, osobní asistence) nebo individuálně dle domluvy. Pomůcky se zapůjčují na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na šest měsíců. Pomůcky jsou průběžně obnovovány dle možností a poptávky.

Zájemci se mohou blíže seznámit s nabídkou půjčovny: 

Aktivní matrace s kompresorem

Zapůjčení pomůcek lze na základě platné smlouvy a jejich úhrada je stanovena ceníkem: