Půjčovna kompenzačních pomůcek

půjčovna kompenzačních pomůcek - logoCharita Vsetín provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek pro uživatele vlastních služeb (Domácí zdravotní péče, Charitní pečovatelská služba, Osobní asistenční služba), ale také pro zájemce z řad veřejnosti. Pomůcky zapůjčujeme pouze po prvotní telefonické domluvě, kdy si žadatel sjedná termín a místo převzetí. Následně je pomůcka, na základě podpisu Smlouvy o zapůjčení, předána zájemci k užívání. Pomůcky jsou půjčovány na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však šest měsíců a jsou obnovovány dle možností a poptávky žadatelů.

 
Přenosná odsávačka (2)

 

Pomůcky ve fotogalerii


vozíky, chodítka, WC židle, podložky, manipulační a polohovací pomůcky, jídelní stolky, apod.

 

Zapůjčení pomůcek lze na základě platné smlouvy a jejich úhrada je stanovena ceníkem:

Pro více informací se kontaktujte u VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Vsetín.