Postní almužna

Tato pastorační aktivita patří, jak již z názvu vyplývá, k postní době – období přípravy na Velikonoce. Postní almužna navazuje na starobylou tradici odepření si určitých věcí ve prospěch strádajících lidí ve svém okolí. Jde o dobrovolnou duchovní formaci jednotlivců a rodin, lidí věřících i sympatizantů.

Podstatou Postní almužny je, že ten, kdo se chce k této akci přidat, si ve své farnosti vyzvedne papírovou krabičku neboli postničku a do té pak ukládá peníze za požitky, které si během půstu odepřel. Tyto prostředky se poté prostřednictvím Charity použijí na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla v daném místě.

„Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým, není chudoba pro ni samotnou, ale – jak říká svatý Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho chudoby,“ říká papež František ve svém letošním Poselství k postní době. Podle papežových slov jsou křesťané voláni k tomu, aby viděli bídu svých bratří, „dotýkali se jí, brali si ji k srdci a konkrétně konali pro její zmírňování.“

Akce byla zahájena v roce 2009 v olomoucké a brněnské diecézi. Každoročně je její začátek stanoven na Popeleční středu, nebo na 1. neděli postní, a trvá až do konce postního období. Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. V olomoucké arcidiecézi se postní krabičky vracejí do kostela již na Květnou neděli. Na spodní stranu papírové schránky může každý uvést jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Hlavním posláním postní almužny je tedy spojit úsilí jednotlivých farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Výsledek Postní almužny 2023  
Výsledek Postní almužny 2022 Využití výtěžku Postní almužny 2022
Výsledek Postní almužny 2021 Využití výtěžku Postní almužny 2021
Výsledek Postní almužny 2020 Využití výtěžku Postní almužny 2020
Výsledek Postní almužny 2019 Využití výtěžku Postní almužny 2019
Výsledek Postní almužny 2018 Využití výtěžku Postní almužny 2018
Výsledek Postní almužny 2017 Využití výtěžku Postní almužny 2017
Výsledek Postní almužny 2016 Využití výtěžku Postní almužny 2016
Výsledek Postní almužny 2015 Využití výtěžku Postní almužny 2015
Výsledek Postní almužny 2014 Využití výtěžku Postní almužny 2014