z Charity Vsetín

Jarní Dobré zprávy z Charity Vsetín
22. dubna 2023 Dobré zprávy

Jarní Dobré zprávy z Charity Vsetín

První jarní dny sebou přináší nejen teplé sluneční paprsky, ale také další Dobré zprávy z naší Charity. Pokud jste ještě neslyšeli o tom, co všechno se u nás od začátku roku událo, jaké nové služby poskytujeme nebo byste rádi věděli, jak vlastně funguje rozdělování finančních darů z našich sbírek, tak neváhejte….Dobré zprávy jsou tu opět pro Vás!

Postní almužna 2023  a její využití
17. května 2023 z Charity Vsetín

Postní almužna 2023 a její využití

Smyslem Postní almužny je nebýt lhostejný k potřebám druhých lidí. I nepatrnými dobrými skutky můžeme rozzářit život svých bližních a svět kolem nás. Naše upřímné poděkování patří všem, kteří si v postní době byli ochotni něco odříct a ušetřené peníze darovali na pomoc potřebným. O štědrosti a dobrosrdečnosti lidí v našem regionu svědčí i výsledek letošní Postní almužny, který činil za vsetínskou Charitu 114 635,- Kč.

Charita Vsetín rozšířila nabídku služeb
11. dubna 2023 Stacionář Magnolia

Charita Vsetín rozšířila nabídku služeb

Vsetínské Charitě se podařilo rozšířit své působení v jedné ze spádových obcí regionu, Ratiboři, kde ve středu, 1.února 2023, slavnostně otevřela novou pobočku denního stacionáře pro seniory. Tato sociální služba, fungující pod názvem Stacionář Magnolia, tak denně poskytne zázemí až 10 seniorům z Ratiboře a okolních obcí.

Velikonoční tvoření v ZRNKU
7. dubna 2023 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Velikonoční tvoření v ZRNKU

Velikonoce jsou jedny z nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce, proto ani u nás v ZRNKU jsme nesměli zanedbat sváteční přípravy na jejich oslavu. V prostorách klubu a v kanceláři nám nechybí také „postnička,“ do které naši uživatelé i zaměstnanci mohou vkládat ušetřené peníze za požitky, které si během postní doby odřekli.

Karnevalové tvoření v ZRNKU
26. února 2023 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Karnevalové tvoření v ZRNKU

Co je to Karneval a kdy se slaví? Karneval může být rozpustilý ples, besídka nebo oslava, kde seodkrývá smysl pro humor a hodnotí kreativita. Karneval může být obrovským pestrým svátkem Benátek, ve kterém se snoubí ladné masky a elegantní gondoly nebo pulzující zábava a průvod nádherných tanečnic uprostřed ulic Rio De Jainera. Kde má ale tento svátek původ, proč a kdy se Karneval slaví a jak je možné, že je tolik oblíbený a je dodnes živým svátkem po celém světě?

Povedený pátek 13tého v Magnolii
19. ledna 2023 Stacionář Magnolia

Povedený pátek 13tého v Magnolii

Moc pěkný a vydařený den prožili klienti Stacionáře Magnolia. Přestože byl pátek třináctého, nezalekli se žádných mýtů a ráno nastartovali činorodou, a v tomto sychravém období smysluplnou, prací.

NZDM ZRNKO navazuje na projekt Mimoškolního vyučování Sidera
19. ledna 2023 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

NZDM ZRNKO navazuje na projekt Mimoškolního vyučování Sidera

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO již v říjnu loňského roku opětovně spustilo bezplatné doučování dětí ze vsetínských škol, a to především z důvodu velkých mezer a nedostatků ve vzdělání, které si na dětech vybrala distanční výuka v době covidu. Dalším aspektem obnovení původního projektu mimoškolního doučování Sidera bylo také odlehčení finanční zátěže rodičům ze sociálně slabších skupin. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 je téměř 1,5 milionu korun – děkujeme!
17. ledna 2023 Tříkrálová sbírka

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 je téměř 1,5 milionu korun – děkujeme!

Tradiční tříkrálovou obchůzku po dvou letech covidových opatření uspořádala Charita Vsetín ve dnech 6.-8. ledna 2023. První lednový víkend se tak nesl v duchu tradičního koledování, kdy ve Vsetíně i okolních obcích malí koledníci opět přinášeli přání dobra a pokoje do našich domovů.

ZUŠ Kostka podpořila vsetínskou Charitu
21. prosince 2022 z Charity Vsetín

ZUŠ Kostka podpořila vsetínskou Charitu

Štědrost, podpora a dobro – tak by se dal shrnout Adventní koncert žáků Základní umělecké školy Kostka, kteří svým vystoupením 15.12.2022 podpořili denní Stacionář Magnolia Charity Vsetín.

Adventní zpravodajství aneb další Dobré zprávy
13. prosince 2022 Dobré zprávy

Adventní zpravodajství aneb další Dobré zprávy

Novinky o tom, jak si vedou některé naše služby, čím se aktuálně v Charitě zabýváme, co připravujeme v nejbližších měsících nebo jak vlastně bude probíhat Tříkrálová sbírka 2023, se dozvíte v našich Dobrých zprávách.