z Charity Vsetín

Jaro 2020 v NZDM ZRNKO
29. června 2020 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Jaro 2020 v NZDM ZRNKO

Jarní měsíce v Zrnku byly vcelku smutné. Stejně jako ostatní zařízení, i nás zasáhla mimořádná situace, spojená s pandemií Covid-19. Vzhledem k vládním nařízením jsme museli naši službu na konci měsíce března uzavřít a dveře klubovny zůstaly zamčené i po celý duben a část měsíce května. Naši uživatelé tak přišli o připravený zajímavý program a zábavu, která pro ně byla na jarní měsíce naplánována. Přestože jistá omezení přetrvávala, s velkou radostí jsme se vrátili do klubovny na konci května.

Podpořte svými běžnými nákupy Charitu Vsetín
16. června 2020 z Charity Vsetín

Podpořte svými běžnými nákupy Charitu Vsetín

GIVT promění vaše každodenní nákupy na internetu v dobrý skutek. Na portálu GIFT.cz najdete přes 1 200 nejznámějších e-shopů. Z vašeho nákupu naše organizace vždy dostane příspěvek, ale vy při tom nezaplatíte nic navíc! Před nákupem stačí navštívit portál GIVT.cz nebo využít Pomocníka.

Charita Vsetín otevřela ergoterapeutickou dílnu
16. června 2020 CAMINO sociální rehabilitace

Charita Vsetín otevřela ergoterapeutickou dílnu

CAMINO sociální rehabilitace je služba Charity Vsetín, poskytující potřebnou pomoc a podporu lidem, kteří se potřebují vyrovnat s duševním onemocněním. Dne 3. června 2020, rozšířila tato služba svoji působnost a otevřela na vsetínském Sychrově č. p. 53, pro své klienty nové prostory.

Charita Vsetín spolupracuje s portálem Darujme.cz
15. května 2020 z Charity Vsetín

Charita Vsetín spolupracuje s portálem Darujme.cz

Internetový portál, platforma nebo služba – to je Darujme.cz. Ta nabízí neziskovým organizacím, institucím neziskového sektoru a některým samosprávným celkům v České republice jednoduchý způsob, jak začít s fundraisingem a dárcům velmi jednoduchý způsob jak darovat. Poté, co se organizace zaregistruje, získá svůj vlastní systém a profil. Sama si v Darujme.cz účtu může definovat své projekty, dárcovské stránky nebo dárcovská tlačítka, které si jednoduše vloží na vlastní webové stránky či použije jako přímý odkaz k daru v e-mailu.

Půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek Charity Vsetín
12. května 2020 z Charity Vsetín

Půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek Charity Vsetín

Věděli jste, že Půjčovna kompenzačních pomůcek Charity Vsetín poskytuje své služby zájemcům o pronájem kompenzačních a zdravotních pomůcek bezmála dvacet let?!

Jak fungují služby Charity Vsetín v době „nouzového stavu“
26. dubna 2020 COVID-19

Jak fungují služby Charity Vsetín v době „nouzového stavu“

Nouzový stav, vládní opatření, omezení pohybu, karanténa – to jsou slovní spojení, se kterými se v poslední době setkává každý z nás den co den. Tato situace, fungování v omezeném režimu, měla dopad i na sociální služby Charity Vsetín, která ale není poskytovatelem služeb pouze pro seniory.

SPOLU PROTI KORONAVIRU - Pomáhejte s námi chránit seniory
12. dubna 2020 COVID-19

SPOLU PROTI KORONAVIRU - Pomáhejte s námi chránit seniory

Charita Vsetín pořádá finanční sbírku na podporu Domácí zdravotní péče a služeb pečovatelské a osobní asistence. Pomozte nám zabezpečit dostatek peněžních prostředků,  nezbytných k nákupu ochranných pomůcek pro naše pracovníky a především pro uživatele těchto služeb - seniory, kteří spadají do skupiny nejrizikovějších obyvatel. Ke své každodenní práci v době pandemie COVID-19 potřebují naše zdravotní sestry, asistentky i ošetřovatelky dostatečné množství jednorázových roušek, respirátorů, ochranných oděvů či dezinfekce, proto budeme  vděčni za každý finanční příspěvek. 

Charita Vsetín se připojuje k veřejné sbírce Charity ČR  "Na vlně pomoci proti bezmoci!"
8. dubna 2020 COVID-19

Charita Vsetín se připojuje k veřejné sbírce Charity ČR "Na vlně pomoci proti bezmoci!"

Veřejná sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. 

Poděkování Charity Vsetín
3. dubna 2020 COVID-19

Poděkování Charity Vsetín

Stejně jako všude jinde, i u nás v Charitě Vsetín skloňujeme v současné době slovo „koronavirus“ ve všech pádech. Náš Denní stacionář Magnolia je sice již od 16. března pro naše seniory zavřený, ale ostatní služby Charity Vsetín stále fungují a naše zdravotní sestry, ošetřovatelky i pečovatelky, nadále dojíždí za svými pacienty a klienty, aby jim zprostředkovaly všechny potřebné zdravotní úkony a péči.

Poděkování za roušky a dezinfekci
21. března 2020 COVID-19

Poděkování za roušky a dezinfekci

Rádi bychom touto cestou poděkovali vsetínské firmě ELLIPSE CZ s. r. o., která nás stejně jako další dobrovolníci, ochotně podpořila v této nelehké době a věnovala pro Charitu Vsetín šité roušky, které stejně jako spousta jiných organizací potřebujeme k naší každodenní práci. Náš dík patří také UTB Zlín, která nám věnovala dezinfekční prostředky. Velmi si této pomoci vážíme.