z Charity Vsetín

Upozornění na změnu termínu akce
14. září 2020 CAMINO sociální rehabilitace

Upozornění na změnu termínu akce

UPOZORNĚNÍ Charity Vsetín - DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 2020

Co se nově děje v Mimoškolní přípravě Sidera Charity Vsetín
3. září 2020 Mimoškolní příprava SIDERA

Co se nově děje v Mimoškolní přípravě Sidera Charity Vsetín

1. října 2018 jsme v rámci města Vsetín zahájili realizaci projektu „V Sideře se učíme jinak“. Jedná se o návazný projekt Charity Vsetín, který nám umožnil nejen pokračovat ve svých stávajících aktivitách, ale je i zkvalitnil a rozšířil. Zcela bezplatnou formou tak opět plníme původní záměr Mimoškolní přípravy Sidera, kterým je podpora dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, navštěvujících ZŠ běžného typu, v jejich snaze úspěšně dokončit povinnou školní docházku a pomáháme jim tak, ve spolupráci s jejich rodiči, připravit úspěšný start do dalšího studia.

Charita Vsetín má k zapůjčení elektrický zvedák pro imobilní osoby
19. srpna 2020 z Charity Vsetín

Charita Vsetín má k zapůjčení elektrický zvedák pro imobilní osoby

Díky podpoře štědrých dárců přibyl nově na seznam nabídky Půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Vsetín elektrický mobilní zvedák, určený k pohodlnější a bezpečnější manipulaci při přemisťování imobilních osob z lůžka na vozík, na WC, do koupelny, či do auta. Jeho výhodou je nejen velmi jednoduchá obsluha a snadná manipulace i s váhově těžšími osobami, ale je vhodný také do malých prostor, úzkých vchodů, je snadno složitelný a přenosný. Rádi bychom touto cestou poděkovali štědrým dárcům, díky jejichž podpoře mohla Charita Vsetín pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek tento zvedák zakoupit.

Zábavné léto 2020 s Mimoškolní přípravou Sidera Charity Vsetín
23. července 2020 Mimoškolní příprava SIDERA

Zábavné léto 2020 s Mimoškolní přípravou Sidera Charity Vsetín

Školní rok 2019/2020 byl pro nás všechny nečekaně zcela výjimečný a „jiný“, ostatně tak, jak i pro jiné instituce, či běžné občany. Výjimečná nouzová situace v ČR ovlivnila provoz škol ve 2. pololetí tohoto školního roku a tím i děti navštěvující Mimoškolní přípravu Sidera Charity Vsetín, která v rámci projektu
„V Sideře se učíme jinak“ realizuje pro ně a jejich rodiče podpůrné vzdělávací aktivity. Děti, žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, zde mají přátelské prostory, kde se mohou věnovat učení
a přípravě do školy trochu jinou, individuální formou. Společně s pracovníky zde hledají možnosti, jak si procvičit učivo, jednoduše řečeno, jinak, než ve škole.

Jaro 2020 v NZDM ZRNKO
29. června 2020 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Jaro 2020 v NZDM ZRNKO

Jarní měsíce v Zrnku byly vcelku smutné. Stejně jako ostatní zařízení, i nás zasáhla mimořádná situace, spojená s pandemií Covid-19. Vzhledem k vládním nařízením jsme museli naši službu na konci měsíce března uzavřít a dveře klubovny zůstaly zamčené i po celý duben a část měsíce května. Naši uživatelé tak přišli o připravený zajímavý program a zábavu, která pro ně byla na jarní měsíce naplánována. Přestože jistá omezení přetrvávala, s velkou radostí jsme se vrátili do klubovny na konci května.

Podpořte svými běžnými nákupy Charitu Vsetín
16. června 2020 z Charity Vsetín

Podpořte svými běžnými nákupy Charitu Vsetín

GIVT promění vaše každodenní nákupy na internetu v dobrý skutek. Na portálu GIFT.cz najdete přes 1 200 nejznámějších e-shopů. Z vašeho nákupu naše organizace vždy dostane příspěvek, ale vy při tom nezaplatíte nic navíc! Před nákupem stačí navštívit portál GIVT.cz nebo využít Pomocníka.

Charita Vsetín otevřela ergoterapeutickou dílnu
16. června 2020 CAMINO sociální rehabilitace

Charita Vsetín otevřela ergoterapeutickou dílnu

CAMINO sociální rehabilitace je služba Charity Vsetín, poskytující potřebnou pomoc a podporu lidem, kteří se potřebují vyrovnat s duševním onemocněním. Dne 3. června 2020, rozšířila tato služba svoji působnost a otevřela na vsetínském Sychrově č. p. 53, pro své klienty nové prostory.

Charita Vsetín spolupracuje s portálem Darujme.cz
15. května 2020 z Charity Vsetín

Charita Vsetín spolupracuje s portálem Darujme.cz

Internetový portál, platforma nebo služba – to je Darujme.cz. Ta nabízí neziskovým organizacím, institucím neziskového sektoru a některým samosprávným celkům v České republice jednoduchý způsob, jak začít s fundraisingem a dárcům velmi jednoduchý způsob jak darovat. Poté, co se organizace zaregistruje, získá svůj vlastní systém a profil. Sama si v Darujme.cz účtu může definovat své projekty, dárcovské stránky nebo dárcovská tlačítka, které si jednoduše vloží na vlastní webové stránky či použije jako přímý odkaz k daru v e-mailu.

Půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek Charity Vsetín
12. května 2020 z Charity Vsetín

Půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek Charity Vsetín

Věděli jste, že Půjčovna kompenzačních pomůcek Charity Vsetín poskytuje své služby zájemcům o pronájem kompenzačních a zdravotních pomůcek bezmála dvacet let?!

Jak fungují služby Charity Vsetín v době „nouzového stavu“
26. dubna 2020 COVID-19

Jak fungují služby Charity Vsetín v době „nouzového stavu“

Nouzový stav, vládní opatření, omezení pohybu, karanténa – to jsou slovní spojení, se kterými se v poslední době setkává každý z nás den co den. Tato situace, fungování v omezeném režimu, měla dopad i na sociální služby Charity Vsetín, která ale není poskytovatelem služeb pouze pro seniory.