Domácí hospic Via

DH_ViaUmírání je přirozenou součástí života člověka. Současně je to ale velmi náročné období jak pro umírajícího tak pro jeho nejbližší. Posláním Domácího hospice Via je umožnění strávit poslední období života v domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších a zároveň si domácí hospicová péče dává za cíl pomoc rodině zvládnout tuto nelehkou situaci. Službu domácího hospice poskytujeme pacientům v terminálním stavu a podporu osobám, které o tyto pacienty pečují a to ve Vsetíně a blízkém okolí. Zároveň jsme schopni poskytnout základní hospicové poradenství.

Odbornou zdravotní péči poskytujeme jako paliativní dle zákona č. 372/2011 Sb., jejímž cílem je zmírnit utrpení pacienta a rozsah péče je závislý na aktuálních potřebách a stavu nemocného.

Spolupracujeme s:

 • praktickými lékaři
 • odborným lékařem – specialista na léčbu bolesti
 • klinickým psychologem
 • pastoračním asistentem
 • duchovními
 • hospicem Citadela

Podmínky zavedení domácí hospicové péče

 • Praktický lékař tuto péči indikuje a rozhoduje o symptomatické léčbě.
 • Domácí prostředí nemocného je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování. (Kompenzační a jiné pomůcky je možno vypůjčit i u nás.)
 • Služba je řešena formou pohotovosti, rodinní příslušníci tedy musí být schopni zajistit nemocnému základní životní potřeby – jídlo, pitný režim, hygienu, polohování. S pečovatelskými úkony může rodině pomoci i charitní pečovatelská služba či osobní asistence.

Multidisciplinární tým poskytující péči a pomoc:

 • sociální pracovník - základní sociální poradenství
 • zdravotní sestry - ošetřovatelská péče, hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je nutná indikace lékaře
 • pečovatelky - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku CHPS
 • osobní asistenti - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku OAS
 • pastorační asistent
 • dobrovolníci

Odborná zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Kontakty a dokumenty služby: