„V Sideře se učíme jinak“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008747
Aktivity se uskutečňují v rámci realizace projektu OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

msmtlogo

Doba trvání projektu: 
10/2018 - 9/2021


Zaměřujeme se na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí navštěvujících základní školu běžného typu.

  • Cílem je pomoci dětem zvládat jejich školní povinnosti a úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu.

Mimoškolní příprava Sidera  je realizována ve dvou klíčových aktivitách (KA) projektu „V Sideře se učíme jinak“, kterými jsou:

  • KA: Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
    Pravidelná a systematická mimoškolní příprava dětí navštěvujících Mimoškolní přípravu Sidera
  • KA: Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání
    Realizace podpůrných vzdělávacích aktivit pro rodiče/pečovatele námi vzdělávaných dětí, které jsou zaměřeny na praktické rady pro rodiče ohledně jejich konkrétní pomoci s úkoly, procvičováním učiva, nebo psychickou podporou svých dětí v domácím prostředí (při mimoškolní odpolední domácí přípravě do školy).

Sidera projekt plakát


Ke stažení: