Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2021 byla k 30.4.2021 ukončena!!! 

tri_kralove-5
tri_kralove-3

 

tri_kralove-1

ZÁMĚRY:
Z výtěžku letošní sbírky podpoří Charita Vsetín stejně jako v minulých letech jednotlivce a rodiny našeho regionu, které se ocitly v těžké životní a sociální situaci. Rádi bychom také zakoupili elektrická polohovací lůžka pro klienty domácí hospicové péče a v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb, bychom pořídili nový automobil pro pečovatelskou službu Charity Vsetín.

VŠE o TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

Výsledky TKS 2021
výnosy z koledování do zapečetěných statických kasiček Tříkrálové sbírky umístěných na veřejně přístupných místech

Záměry Charity Vsetín pro Tříkrálovou sbírku 2021

1. Přímá pomoc jednotlivcům a rodinám v tíživé životní a sociální situaci 2. Nákup auta pro Pečovatelskou službu 3. Nákup elektrických polohovacích lůžek pro klienty domácího hospice 4. Renovace charitní zahrady 5. Nákup vybavení sportovní dílny v NZDM Zrnko

Výsledky TKS 2020 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2020
Výsledky TKS 2019 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2019
Výsledky TKS 2018 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2018
Výsledky TKS 2017 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2017

PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE

KOORDINÁTORA TŘIKRÁLOVÉ SBÍRKY CHARITY VSETÍN