Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2021 bude ONLINE až do 30.4.2021

tri_kralove-5

PŘISPĚJTE DO ONLINE KASIČKY

ONLINE KOLEDA

 

nebo využijte 

SBÍRKOVÝ ÚČET 
66008822/0800,

pro připsání částky Charitě Vsetín je nutné uvádět tento variabilní symbol

VS: 77707039

tri_kralove-3

můžete jednoduše využít QR KÓD

tri_kralove-1

Dárcovská DMS

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Na číslo: 87 777

Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

ZÁMĚRY:
Z výtěžku letošní sbírky podpoří Charita Vsetín stejně jako v minulých letech jednotlivce a rodiny našeho regionu, které se ocitly v těžké životní a sociální situaci. Rádi bychom také zakoupili elektrická polohovací lůžka pro klienty domácí hospicové péče a v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb, bychom pořídili nový automobil pro pečovatelskou službu Charity Vsetín.

VŠE o TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

Výsledky TKS 2021 (průběžné)
výnosy z koledování do zapečetěných statických kasiček Tříkrálové sbírky umístěných na veřejně přístupných místech

Záměry Charity Vsetín pro Tříkrálovou sbírku 2021

1. Přímá pomoc jednotlivcům a rodinám v tíživé životní a sociální situaci 2. Nákup auta pro Pečovatelskou službu 3. Nákup elektrických polohovacích lůžek pro klienty domácího hospice 4. Renovace charitní zahrady 5. Nákup vybavení sportovní dílny v NZDM Zrnko

Výsledky TKS 2020 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2020
Výsledky TKS 2019 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2019
Výsledky TKS 2018 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2018
Výsledky TKS 2017 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2017

PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE

KOORDINÁTORA TŘIKRÁLOVÉ SBÍRKY CHARITY VSETÍN