Tříkrálová sbírka

Poprvé v novodobé historii byla charitativní dobročinná sbírka spojená s tříkrálovým koledováním uspořádána v Olomoucké arcidiecézi v roce 2000. Od počátku se k ní připojila také Charita Vsetín. Malí i velcí koledníci vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve středověku a je spojena s klaněním mudrců (tří králů) novorozenému Ježíškovi v Betlémě. Charita Česká republika dala této tradici další rozměr a smysl v pomoci potřebným. Od roku 2001 se Tříkrálová sbírka koná každoročně na území celé České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům se tato akce těší velkému úspěchu u široké veřejnosti.

130104_1332_57

Výsledky TKS 2020 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2020
Výsledky TKS 2019 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2019
Výsledky TKS 2018 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2018
Výsledky TKS 2017 Záměry Charity Vsetín na využití TKS 2017