Záměry Charity Vsetín na využití výtěžku TKS 2020

 • Charita Vsetín

  • Přímá pomoc osobám v tíživé životní a sociální situaci

   280 000 Kč
  • Nákup automobilu pro Pečovatelskou službu

   240 000 Kč
  • Zajištění provozních nákladů střediska Domácí zdravotní péče

   70 000 Kč
  • Revitalizace zahrady pro uživatele služeb Charity Vsetín

   20 000 Kč
  • Nákup potřebných kompenzačních pomůcek pro uživatele charitních zdravotních a sociálních služeb

   30 000 Kč
  • Druhá etapa renovace nátěru oken v budově Charity, kde sídlí sociální a zdravotní služby

   60 000 Kč