Sbírky a humanitární pomoc

Jednou z činností Charity Vsetín je i humanitární činnost. Jedná se o pomoc v případě nenadálých krizí, ať už je způsobí přírodní katastrofa (povodně, sucha, zemětřesení), nebo společenské dění (válka). Jde o okamžitou záchranu lidských životů, anebo o následnou pomoc lidem v postižených oblastech překonat tyto těžké chvíle v jejich životě. 

Charita Vsetín se do humanitární pomoci lidem v nouzi zapojuje především prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc, která poskytuje pomoc při mimořádných událostech již od roku 1991, kdy byla založena. Humanitární pomoc poskytujeme nejen v ČR, ale také ve světě např. na Ukrajině, na Haiti …   

130104_1332_57

Tříkrálová sbírka

Poprvé v novodobé historii byla charitativní dobročinná sbírka spojená s tříkrálovým koledováním uspořádána v Olomoucké arcidiecézi v roce 2000. Od počátku se k ní připojila také Charita Vsetín.

 

VÍCE

IMG_8450

Postní almužna

Tato pastorační aktivita patří, jak již z názvu vyplývá, k postní době – období přípravy na Velikonoce. Jde o dobrovolnou duchovní formaci jednotlivců a rodin, lidí věřících i sympatizantů.

 

VÍCE

IMG_20180818_123437

Mimořádné události

Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá na vyžádání při řešení důsledků mimořádných událostí V případě mimořádné události kontaktujte našeho koordinátora.

 

VÍCE