Domácí zdravotní péče

dzpDomácí zdravotní péče je odborná zdravotní péče, která je indikována praktickými lékaři nebo při propuštění z nemocniční léčby odbornými lékaři. Péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry s registrací, které se nadále vzdělávají, absolvují odborné stáže, školení a kurzy. Zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Uživatelé služby mohou využít i nabídky 
půjčovny kompenzačních pomůcek.

Posláním domácí zdravotní péče je:

zajistit odbornou péči v domácím prostředí pacientů a zkrátit tak jejich pobyt v nemocničním zařízení. Cílem domácí zdravotní péče je zlepšení kvality života, vedení k soběstačnosti a samostatnosti, zmírnění potíží, psychická podpora nejen pacientů, ale i rodinných příslušníků. Pro více informací se můžete kontaktovat na vedoucí služby.

Provoz domácí zdravotní péče zajištuje 5 zdravotních sester 7 dní v týdnu v průběhu celého roku.

Domácí zdravotní péče zajišťuje:

 • převazy kožních defektů, bércových vředů, proleženin, ran
 • komplexní ošetřovatelskou péči u ležících pacientů
 • cévkování u žen
 • aplikace klysmatu
 • péči o stomie a katetry
 • odběry krve a ostatního biologického materiálu
 • kontroly krevního tlaku
 • měření glykémie
 • ošetřovatelskou rehabilitaci
 • aplikace injekcí, inzulínu, infúzí
 • přípravu a podání léků
 • zaučení klienta nebo jeho rodiny v aplikaci inzulínu
 • péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění