Dárci a podporovatelé

Naše poděkování patří vám všem, kteří podporujete činnost Charity Vsetín finančními a věcnými dary nebo svou dobrovolnou činností bez nároku na finanční odměnu. Charita Vsetín spolupracuje s celou řadou organizací i fyzických osob, za jejichž podporu touto cestou děkujeme.

Hlavní finanční podporu nám poskytují:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR;
 • Zlínský kraj;
   
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022(Osobní asistence, Pečovatelská služba, Stacionář Magnolia, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Camino sociální rehabilitace) 
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022)(Osobní asistence, Charitní pečovatelská služba, Stacionář Magnolia) 
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022) (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko, Camino sociální rehabilitace) 
 • město Vsetín: Stacionář Magnolia, Osobní asistenční služba, Charitní pečovatelská služba, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO, Camino sociální rehabilitace jsou finančně podpořeny městem Vsetín
 • Dotace z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování (Rok 2022 – Charitní pečovatelská služba, Osobní asistenční služba, CAMINO sociální rehabilitace a Stacionář Magnolia jsou finančně podpořeni z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování)

logoMPSV-m-sm           BBBED30B-8B74-41BD-AE29-EE2CE969A026            logo_vsetin

Charita Vsetín spolupracuje s celou řadou organizací i fyzických osob, za jejichž podporu touto cestou děkujeme.
Spolupracující instituce, organizace a osoby

Města, obce a jejich úřady: 
Město Vsetín; Obec Hošťálková; Obec Jablůnka; Město Karolinka; Obec Liptál; Obec Růžďka, Obec Sehradice; Obecní úřad Štítná nad Vláří – Popov;
Krajský úřad Zlínského kraje; Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování;
městské a obecní úřady v ORP Vsetín; ORP Valašské Klobouky;
Městská policie Vsetín; Městský úřad Vsetín; Úřad práce ČR – pobočka Vsetín; UP Valašské Klobouky.

Charita Vsetín spolupracuje s celou řadou organizací i fyzických osob, za jejichž podporu touto cestou děkujeme.
FMIB, s.r.o.; KOVAR a.s.; Kayaku Safety Systems Europe a.s.; Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.; Nadační fond Svět oken s.r.o.; Nadační fond Josefa Nováka; NOVENTIS s.r.o.; PARKITECT s.r.o.; RYXOO UNIVERSAL s.r.o.; SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves; VDV Nadace Olgy Havlové; Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Spolupracující instituce, organizace a osoby
K nim patří: Církve a náboženské společnosti
Arcidiecézní charita Olomouc; Arcibiskupství olomoucké.
Římskokatolické farnosti: Vsetín; Vsetín - filiálka Liptál; Valašská Polanka; Valašská Polanka - filiálka  Pozděchov; Francova Lhota; Francova Lhota - filiálka Střelná; Hošťálková; Hošťálková – filiálky Pržno; Růžďka; Lidečko; Lidečko - filiálka Horní Lideč.
Dolní sbor ČCE Vsetín; Horní sbor ČCE Vsetín; ČCE Hošťálková; ČCE Kateřinice; ČCE Pržno; ČCE Liptál; ČCE Leskovec; ČCE Ratiboř.

Kulturní organizace
Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.; Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín.
Média
Vsetínské noviny; Valašský deník; Informace ACHO; Regionální TV.

Zdravotnické organizace a organizace se zdravotnickým zaměřením
Vsetínská nemocnice a.s.; Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Vsetín; Psychiatrická nemocnice Kroměříž.
Praktičtí a odborní lékaři; Psychiatrické a psychologické ambulance Vsetín, Valašské Meziříčí, Karolinka, Valašské Klobouky.

Firmy a jiné organizace
ČSAD a.s. Vsetín; Irisa Výrobní Družstvo; Masarykovo gymnázium a vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín; Papírnictví Olšák;
Auxilium Vsetín; Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín – Hrbová a Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi Azylového domu; KOMA MODULAR s.r.o.; GARAMOND Matošková Terezie; Základní umělecká škola Vsetín.

Fyzické osoby
František Král; P. Pavel Lev Eliáš; P. Jindřich Peřina; P Stanislav Zatloukal;
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.; Věra Dulavová; Helena Gajdušková; Jiřina Grygarová; PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.; Ing. Petr Kotík; Silvie Matůšová; Mgr. Karel Matocha; Marie Ressová; Milena Vilémová; Petra Zavadilová.

Dobrovolníci v Denním stacionáři Magnolia a další dobrovolníci, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce a ostatních akcích naší organizace. Touto cestou si dovolujeme poděkovat i Vám, jejichž jména nejsou
v seznamu uvedena, nebo jste si přáli zůstat v anonymitě.