Dárci a podporovatelé

Naše poděkování patří vám všem, kteří podporujete činnost Charity Vsetín finančními a věcnými dary nebo svou dobrovolnou činností bez nároku na finanční odměnu. Charita Vsetín spolupracuje s celou řadou organizací i fyzických osob, za jejichž podporu touto cestou děkujeme.

Hlavní finanční podporu nám poskytují:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR;
 • Zlínský kraj;
   
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022(Osobní asistence, Pečovatelská služba, Stacionář Magnolia, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Camino sociální rehabilitace) 
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022)(Osobní asistence, Charitní pečovatelská služba, Stacionář Magnolia) 
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022) (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko, Camino sociální rehabilitace) 
 • město Vsetín: Stacionář Magnolia, Osobní asistenční služba, Charitní pečovatelská služba, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO, Camino sociální rehabilitace jsou finančně podpořeny městem Vsetín
 • Dotace z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování (Rok 2022 – Charitní pečovatelská služba, Osobní asistenční služba, CAMINO sociální rehabilitace a Stacionář Magnolia jsou finančně podpořeni z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování)

logoMPSV-m-sm           BBBED30B-8B74-41BD-AE29-EE2CE969A026            logo_vsetin

Charita Vsetín spolupracuje s celou řadou organizací i fyzických osob, za jejichž podporu touto cestou děkujeme.
Spolupracující instituce, organizace a osoby
K nim patří:
Krajský úřad Zlínského kraje; městské a obecní úřady v ORP Vsetín; ORP Valašské Klobouky; Městský úřad ve Vsetíně; Městská policie Vsetín; Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně; Úřad práce ČR – pobočka Vsetín; Městský úřad Karolinka – Marie Chovanečková.
Církve a náboženské společnosti
Arcidiecézní charita Olomouc
Římskokatolické farnosti: Vsetín; Vsetín - filiálka Liptál; Valašská Polanka; Valašská Polanka - filiálka Pozděchov; Francova Lhota; Francova Lhota - filiálka Střelná; Hošťálková; Hošťálková – filiálky Pržno; Růžďka; Lidečko; Lidečko - filiálka Horní Lideč. Dolní sbor ČCE Vsetín; Horní sbor ČCE Vsetín; ČCE Hošťálková; ČCE Kateřinice; ČCE Pržno; ČCE Huslenky; ČCE Liptál; ČCE Leskovec; ČCE Ratiboř.
Kulturní organizace
Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.; Kino Vatra.
Média Vsetínské noviny; Valašský deník; Český rozhlas Brno; Informace ACHO; Rádio Proglas; TV NOE; Regionální TV; Radio Čas.
Zdravotnické organizace a organizace se zdravotnickým zaměřením
Vsetínská nemocnice a.s.; Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice; Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; Český červený kříž Vsetín; HARTMANN - RICO a.s.; Lohmann & Rauscher, s.r.o.; Praktičtí a odborní lékaři; pracovníci zdravotních pojišťoven.
Školská a poradenská zařízení
MŠ Kobzáňova; ZŠ Integra; ZŠ Sychrov; ZŠ Luh; ZŠ Trávníky; ZŠ Ohrada; ZŠ Rokytnice; ZŠ Bystřička; ZŠ Jablůnka. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín; Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.
Firmy a jiné organizace
Alena Krmenčíková – Jídelna Sklář; ALTERNATIV s.r.o.; Automont Jaromír Mikulík; ČSAD a.s. Vsetín; DAF INNOVA, s.r.o.; Ing. Jiří Macháček – INPRAISE; INSIA optimum, s.r.o. Vsetín; Papírnictví Olšák; Pekařství Střelná; Sorpek spol. s r.o.; TREND gastronomie, s.r.o.; Auxilium Vsetín; Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín – Hrbová a Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi Azylového domu; Centrum pro rodinu Spolu; DC Adorea Vsetín; Diakonie Vsetín; Diakonie Valašské Meziříčí; ELIM Vsetín o. s.; Domov pro seniory Jasenka; Charita Nový Hrozenkov; Charita Valašské Meziříčí; Charita Valašské Klobouky; Probační a mediační služba Vsetín; Skauti a skautky Vsetín; VKCI Vsetín; Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky; Domov se zvláštním režimem Pržno. Ing. Radomír Fic – účetní a ekonomické služby; Ing. Petr Kotík – daňový poradce; Mgr. Karel Neubauer – právní služby; GARAMOND Matošková Terezie; Bc. Marta Koňaříková – pastorační asistentka; Supervize vedení Charity Vsetín – do června 2017 Mgr. Petr Smékal, od 2. 10. 2017 Čas změny spol. s r.o.; Ing. Renata Tvrdoňová – technik BOZP; Vít Chovanec - Autoškola Chovanec; Autoškola – Radim Fusek; Mgr. Veronika Vymětalová – supervizorka NZDM ZRNKO, CAMINO sociální rehabilitace, pastorační asistentky a Stacionáře Magnolia; PhDr. Soňa Stiborová – supervizorka Denního stacionáře Magnolia; Mgr. Karin Konečná - supervizorka Pečovatelské služby; Ing. Milena Horáková (Zachrdlová), Ph.D. – supervizorka Domácí zdravotní péče a Osobní asistenční služby; MUDr. Lenka Šebelová; MUDr. Eva De La Hozová; MUDr. Ivo Raška; MUDr. Kateřina Janíková; Mgr. Pavla Povýšilová – speciální pedagog MP SIDERA.
Fyzické osoby
P. František Král; P. Karel Hořák; P. Bohumír Vitásek; P. Stanislav Zatloukal; P. František Červenka; P. František Kuběna; P. Jiří Kučera; P. František Pěnčík; P. Petr Martinka; P. František Ponížil; P. František Kantár. f. Bronislav Czudek; f. Jiří Palán. k. Pavel Kostečka (CASD). Jiří Adamec; Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.; Josef Bednárik; Jaroslav Doupovec; Mgr. Šárka Dořičáková; Eva Jochcová; Radovan Kocúrek; Ing. Petr Kotík; Hana Kotrlová; Lenka Mikušová; Alexandra Nosková; Ing. Slavomír Opler; Jaroslava Poláčková; Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.; Mgr. Miloslav Šebela; Mgr. Řeháková; Jiří Večeřa; Vladimíra Volková; Iveta Žižková.

Dobrovolníci v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO, v Mimoškolní přípravě SIDERA, v Denním stacionáři Magnolia a další dobrovolníci, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce.