Záměry Charity Vsetín na využití výtěžku TKS 2019

 • Charita Vsetín

  • Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní a sociální situaci

   280 000 Kč
  • Nákup kompenzačních pomůcek pro zapůjčování uživatelům charitních sociálních a zdravotních služeb

   30 000 Kč
  • Nákup auta pro službu Camino sociální rehabilitace

   200 000 Kč
  • Nákup polohovacích lůžek pro domácí hospicovou péči

   45 000 Kč
  • Nákup vybavení hudební dílny Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

   20 000 Kč
  • Renovace nátěru oken budovy Charity Vsetín

   55 000 Kč