z Charity Vsetín

Víte, co je Giving Tuesday?
18. listopadu 2021 z Charity Vsetín

Víte, co je Giving Tuesday?

Giving Tuesday je světový den štědrosti a dobrých skutků. Svátek dárcovství, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat, kdy se celý svět spojí, aby inspiroval k solidaritě a štědrosti. Pojďte společně s námi nejen v toto úterý, udělat něco dobrého. Tvořit pomocí dobra lepší svět. Ať už se jedná o darování peněz, času, věcí, nebo jen vykouzlení úsměvu na tváři člověku v nouzi. Každý projev štědrosti a každý dobrý skutek se počítá.

Připravíte s námi Vánoční balíček pro Ukrajinu?
12. října 2021 z Charity Vsetín

Připravíte s námi Vánoční balíček pro Ukrajinu?

Charita Vsetín se letos opět zapojuje do projektu „Vánoční balíček pro Ukrajinu“.  Dárcem se může stát každý, kdo v době od 8. října do 24. listopadu 2021 doručí zabalený a označený dárek pro konkrétní dítě do budovy Charity na Horním náměstí 135, nejpozději však 25. listopadu 2021.

Charita Vsetín ukončila projekt „V Sideře se učíme jinak“
12. října 2021 OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání - „V Sideř

Charita Vsetín ukončila projekt „V Sideře se učíme jinak“

Jednou z mnoha činností Charity Vsetín byl také projekt Mimoškolní přípravy SIDERA s názvem „V Sideře se učíme jinak.“  Ten byl Charitou Vsetín zahájen 1. října 2018 a plynule navázal na její dosavadní činnost.  Cílem projektu, podporovaného MŠMT a spolufinancovaného Evropskou unií, tak bylo především poskytnout pomoc a podporu dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, zejména pak zaměření se na zvládnutí školních povinností a z toho plynoucí úspěšné zakončení povinné školní docházky. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NZDM ZRNKO
12. října 2021 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NZDM ZRNKO

Dne 22. září 2021 uspořádalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity  Vsetín již tradiční Den otevřených dveří. Prostory klubovny na Sychrově tak byly v čase od 13:00 do 17:00 hodin otevřeny široké veřejnosti a možnost nahlédnout do hudebního koutku, konzultační místnosti či shlédnout prostor, určený pro sportovní dílny, tak dostali děti, mládež i dospělí.

Změna v programu Dnů duševního zdraví 2021
11. října 2021 CAMINO sociální rehabilitace

Změna v programu Dnů duševního zdraví 2021

Plánovaný krátký vzdělávací program - Cesty sebepoznání pořádaný formu on-line a v prostorách psychosociální rehabilitace Camino Vsetín ve dne 12. 10. 2021 je z důvodu nemoci přednášejícího ZRUŠEN.

Startují Dny duševního zdraví 2021
10. října 2021 CAMINO sociální rehabilitace

Startují Dny duševního zdraví 2021

CAMINO pořádá letošní Dny duševního zdraví ve Vsetíně a Valašských Kloboukách od 12. do 14.října, a zve všechny na přednášky, semináře a kulturní akce. 

Jak jde čas v ZRNKU
14. září 2021 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Jak jde čas v ZRNKU

Během letních měsíců připravilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko pro své návštěvníky mnoho zajímavých a zábavných aktivit. Probíhaly diskuse o rozmanitých tématech, věnovali jsme se tvoření, které vedlo k rozvoji dovedností a fantazii a v neposlední řadě také kreativním hrám a zajímavým soutěžím, jako je například velmi oblíbené „Hledání Zrnkáckého pokladu“, při kterém si všichni užili spoustu zábavy. 

Podívejte se na nové dobré zprávy
8. září 2021 z Charity Vsetín

Podívejte se na nové dobré zprávy

Léto pomalu končí a my v Charitě Vsetín jsme si alespoň na nějaký čas oddechli od náročných kovidových měsíců.

Stacionář Magnolia navštívil společnost KOMA MODULAR ve Vizovicích
24. srpna 2021 Stacionář Magnolia

Stacionář Magnolia navštívil společnost KOMA MODULAR ve Vizovicích

Uplynulý rok 2020 byl vzhledem k pandemii COVID plný zvláštních zdravotních opatření a zákazů. Mnoho aktivit, návštěv a výletů tak bylo klientům Stacionáře Magnolia v důsledku těchto opatření zapovězeno. Jedním z takových byl i plánovaný, každoročně s velkým nadšením očekávaný, letní výlet.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na vsetínském Horním náměstí  má nové kostelní zvony
19. srpna 2021 Stacionář Magnolia

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na vsetínském Horním náměstí má nové kostelní zvony

19.08.2021 se klienti stacionáře Magnolia vypravili do kostela Nanebevzetí Panny Marie na vsetínském Horním náměstí, kde měli možnost vidět v celé své kráse nové kostelní zvony!