PŘÍPRAVY NA JARO

PŘÍPRAVY NA JARO

Zima nám pomalu končí a tak jsme s blížícím se jarem naplánovali v Mimoškolní přípravě Sidera jarní úklid, a to jak uvnitř, v prostorách učeben, tak i na „našem“ malém venkovním prostranství před vchodem do budovy.

Pro malé i velké návštěvníky a kolemjdoucí to ale znamená, že se musí rozloučit s ježčími zimovišti a provizorními ptačími krmítky. My pracovníci, kteří jsme tyto projekty organizovali, chceme ale všem, a především dětem, poděkovat! Zvědavost a radost v jejich tvářích nám zpříjemňuje tuto podivnou dobu, a zároveň nás utvrzuje v tom, že i takováto doplňková činnost má smysl. Nové venkovní projekty jsou pro nás radostí, a jsme vděčni, že alespoň touto formou jsme schopni udržet s našimi pravidelnými návštěvníky kontakt.

Těšíme se a doufáme, že snad brzy nastane v našich životech běžný režim a bude nám opět umožněno pracovat s dětmi v přímém kontaktu, poskytovat žákům vsetínských základních škol běžné doučování nebo formou hry podporovat rozvoj jejich logického myšlení a kreativity.

Těšíme se na další projekty a přejeme všem pěkné jaro!

Nina Trochtová – MP Sidera