Mimoškolní příprava SIDERA

Co se nově děje v Mimoškolní přípravě Sidera Charity Vsetín
3. září 2020 Mimoškolní příprava SIDERA

Co se nově děje v Mimoškolní přípravě Sidera Charity Vsetín

1. října 2018 jsme v rámci města Vsetín zahájili realizaci projektu „V Sideře se učíme jinak“. Jedná se o návazný projekt Charity Vsetín, který nám umožnil nejen pokračovat ve svých stávajících aktivitách, ale je i zkvalitnil a rozšířil. Zcela bezplatnou formou tak opět plníme původní záměr Mimoškolní přípravy Sidera, kterým je podpora dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, navštěvujících ZŠ běžného typu, v jejich snaze úspěšně dokončit povinnou školní docházku a pomáháme jim tak, ve spolupráci s jejich rodiči, připravit úspěšný start do dalšího studia.

Zábavné léto 2020 s Mimoškolní přípravou Sidera Charity Vsetín
23. července 2020 Mimoškolní příprava SIDERA

Zábavné léto 2020 s Mimoškolní přípravou Sidera Charity Vsetín

Školní rok 2019/2020 byl pro nás všechny nečekaně zcela výjimečný a „jiný“, ostatně tak, jak i pro jiné instituce, či běžné občany. Výjimečná nouzová situace v ČR ovlivnila provoz škol ve 2. pololetí tohoto školního roku a tím i děti navštěvující Mimoškolní přípravu Sidera Charity Vsetín, která v rámci projektu
„V Sideře se učíme jinak“ realizuje pro ně a jejich rodiče podpůrné vzdělávací aktivity. Děti, žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, zde mají přátelské prostory, kde se mohou věnovat učení
a přípravě do školy trochu jinou, individuální formou. Společně s pracovníky zde hledají možnosti, jak si procvičit učivo, jednoduše řečeno, jinak, než ve škole.

Jak fungují služby Charity Vsetín v době „nouzového stavu“
26. dubna 2020 COVID-19

Jak fungují služby Charity Vsetín v době „nouzového stavu“

Nouzový stav, vládní opatření, omezení pohybu, karanténa – to jsou slovní spojení, se kterými se v poslední době setkává každý z nás den co den. Tato situace, fungování v omezeném režimu, měla dopad i na sociální služby Charity Vsetín, která ale není poskytovatelem služeb pouze pro seniory.

Ohlédnutí za projektem MP Sidera Charity Vsetín „Vzdělání – cesta k úspěchu“…
23. července 2018 Mimoškolní příprava SIDERA

Ohlédnutí za projektem MP Sidera Charity Vsetín „Vzdělání – cesta k úspěchu“…

Pět let udržitelnosti našeho projektu uteklo jako voda a letošní únor přinesl čas hodnocení a především prostor pro naše plány do budoucnosti.

Úskalí 1. pololetí překonány....první pololetí školního roku 2017/2018 v Sideře
18. února 2018 Mimoškolní příprava SIDERA

Úskalí 1. pololetí překonány....první pololetí školního roku 2017/2018 v Sideře

1. pololetí školního roku 2017/2018 uteklo jako voda a „Sideráci“ opět hodnotí, co jim přineslo a jak se děti „popraly“ se svými školními úkoly, nebo jak naplnily své částkové cíle, které si v rámci Sidery stanovily.