Mimoškolní příprava SIDERA

PŘÍPRAVY NA JARO
23. března 2021 Mimoškolní příprava SIDERA

PŘÍPRAVY NA JARO

Zima nám pomalu končí a tak jsme s blížícím se jarem naplánovali v Mimoškolní přípravě Sidera jarní úklid, a to jak uvnitř, v prostorách učeben, tak i na „našem“ malém venkovním prostranství před vchodem do budovy.

Sovy pro Sideru
15. února 2021 Stacionář Magnolia

Sovy pro Sideru

V duchu hesla – kdo je připraven, není překvapen, se uživatelé stacionáře Magnolia s nadšením pustili do spolupráce s charitní pedagogickou službou Mimoškolní příprava Sidera.

MP SIDERA VYVĚSILA V PARKU KRMÍTKA
28. ledna 2021 Mimoškolní příprava SIDERA

MP SIDERA VYVĚSILA V PARKU KRMÍTKA

Se začátkem nového roku jsme zapojili děti, podporované MP Sidera, do projektu Ptáci v zimě. V přilehlém parku jsme vyvěsili celkem dvacet dva ptačích krmítek, do kterých děti mohou nosit krmivo pro městské ptactvo. Sýkorka modřinka, stehlík obecný nebo kos černý, jsou stálými obyvateli těchto ptačích příbytků. 

Prostory Sidery v novém kabátě
18. prosince 2020 Mimoškolní příprava SIDERA

Prostory Sidery v novém kabátě

Blíží se konec roku 2020 a v SIDEŘE jsme se rozhodli, že upravíme stávající výukové prostory.

Zimní přípravy v Sideře
26. listopadu 2020 Mimoškolní příprava SIDERA

Zimní přípravy v Sideře

Podzim nabral na síle a my v Sideře se společně připravujeme na zimu. Začali jsme s úklidem venkovního prostoru před budovou, sbíráme odpadky, hrabeme spadané listí, ze kterého chystáme hromádky, kde můžou zazimovat ježci z okolí – ze vsetínského Sychrova a Horního města. Srdečně zveme všechny děti, jejich rodiče, ale i dospělé, aby se přišli na naše zimní příbytky pro ježky podívat!