Aktuality z Mimoškolní přípravy Sidera Charity Vsetín

Aktuality z Mimoškolní přípravy Sidera Charity Vsetín

Čas letních prázdnin pro většinu školáků znamená hlavně odpočinek od učení a školních povinností. Přesto i v letních měsících mnoho dětí ze vsetínských škol využívá příjemnou atmosféru místností Mimoškolní přípravy Sidera na vsetínském Sychrově, ať už k přípravě na opravnou zkoušku nebo k procvičování učiva alternativní a zábavnou formou.

„Během letních prázdninových měsíců Sidera dětem nabízí dostatek možností, aby všechno, co se doposud naučily, úplně nezapomněly! Problematické učivo v průběhu prázdnin s dětmi procvičujeme jinak, tak jak se na „Sideráky“ sluší a patří, zcela zábavnou formou. K rozvoji čtenářské gramotnosti jim slouží knížky z naší knihovny, děti si procvičují své nedostatky z české mluvnice oddechovou a zajímavou formou, např. prostřednictvím naučné hry „Slovní expres“ či deskovou hrou „Procvičujeme vyjmenovaná slova“. Mezery ve vědomostech z biologie člověka pomáháme dětem doplnit formou zábavného kvízu „Tělo člověka“. K rozvoji paměti a postřehu slouží hra „V kostce“ s různými tématy. Opakování a zdokonalování se v cizích jazycích probíhá formou čtení a interaktivních aktivit při práci s komiksy, jak v anglickém, tak i německém jazyce. Mnoho zábavy dětem přináší také „Aktivity“, „Dobble“ či „Česko junior“. Tyto formy prázdninových vzdělávacích činností nenásilně kombinujeme i s klasickým procvičováním učiva, kdy využíváme jak pracovních sešitů, tak i veselých doplňovaček a rébusů, vhodných pro prázdninové neformáolní učení,“ sdělila vedoucí MP Sidera Iva Treznerová.

V rámci zpětných vazeb hodnotí děti i rodiče spolupráci s Mimoškolní přípravou Sidera velmi kladně. Oceňují zejména vytvoření vztahu vzájemné důvěry a možnost otevřené komunikace ve zcela neformálním a přátelském prostředí mimo kmenovou ZŠ dětí.

„Jsme velmi vděčni, že vždy dokážeme najít řešení, přijatelné pro všechny zainteresované. Školní rok 2020/2021 byl pro Sideru zcela jiný a odlišný, stejně jako pro jiné instituce a školská zařízení. Výjimečná nouzová situace, zaviněná pandemií COVID-19, ovlivnila provoz škol v celém školním roce a tím i děti navštěvující Mimoškolní přípravu Sidera Charity Vsetín. Snažili jsme se být dětem a jejich rodičům i v této specifické situaci nepřetržitě k dispozici a poskytovali jsme rady a pomoc také telefonicky. Tiskli a zapůjčovali jsme materiály a pomůcky k domácí přípravě dětí, čímž jsme alespoň částečně kompenzovali jejich omezený kontakt s vyučujícími, kdy se některé z dětí ocitly na základě svého sociálního znevýhodnění „off-line“ a tím se jim zkomplikovalo vypracování či odevzdání domácích úkolů. Od dubna 2021 jsme se mohli se školáky osobně setkávat v prostorách MP Sidera a opět se nám potvrdilo, že naše mimoškolní příprava není zbytečná. Všechny námi podporované děti úspěšně zakončily tento náročný školní rok.“- uvedla Treznerová.

Bližší info: https://www.vsetin.charita.cz/jak-pomahame/mimoskolni-priprava-sidera/

projekt_kod_logo