Charita Vsetín ukončila projekt „V Sideře se učíme jinak“

Charita Vsetín ukončila projekt „V Sideře se učíme jinak“

Jednou z mnoha činností Charity Vsetín byl také projekt Mimoškolní přípravy SIDERA s názvem „V Sideře se učíme jinak.“  Ten byl Charitou Vsetín zahájen 1. října 2018 a plynule navázal na její dosavadní činnost.  Cílem projektu, podporovaného MŠMT a spolufinancovaného Evropskou unií, tak bylo především poskytnout pomoc a podporu dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, zejména pak zaměření se na zvládnutí školních povinností a z toho plynoucí úspěšné zakončení povinné školní docházky. 

Mimoškolní příprava Sidera takto nastaveným formátem činnosti pomáhala v rámci doučování při přípravě do školy dětem ze všech vsetínských základních škol. Projekt byl vystaven také na úzké spolupráci a vzájemné podpoře rodičů takto vzdělávaných dětí při jejich domácí školní přípravě. Charitě Vsetín a Mimoškolní přípravě SIDERA se podařilo dosáhnout a vybudovat od roku 2018 kvalitního zázemí v plně vybavených učebnách, vytvořit odborný tým a dosáhnout spolupráce se všemi vsetínskými základními školami, které uvítaly možnost společného řešení konkrétních školních nedostatků svých dětí a procvičení problémového učiva.

Všechno ale jednou končí a tak tomu je také v případě projektu „V Sideře se učíme jinak.“ Realizace vzdělávacího projektu byla ukončena k datu 30. září 2021. „Věříme, že naše činnost a speciálně projekt „V Sideře se učíme jinak“ měl obrovský smysl. Byli jsme oporou jak dětem a jejich rodičům, tak i pedagogům základních škol, se kterými jsme intenzivně komunikovali a pracovali na zlepšení nedostatků každého dítěte individuálně. Setkávali jsme se jak s problémy při čtenářské a matematické gramotnosti, tak i s poruchami učení či domácí přípravě do školy v obecné rovině. Máme radost, že jsme mohli být nápomocni především dětem, a že naše činnost a celý formát projektu měl smysl a efekt,“ uvedla vedoucí Mimoškolní přípravy Sidera, Ivana Treznerová.

Projekt „V Sideře se učíme jinak“ je spolufinancován Evropskou unií.

projekt_kod_logo