Dny duševního zdraví 2020

Dny duševního zdraví 2020

15. 9. 2020, 00:00 - 19. 9. 2020, 00:00 Vsetín, Valašské Klobouky Beseda, Odborný seminář, Akce pro veřejnost

Charita Vsetín a její služba CAMINO sociální rehabilitacese stejně jako v letech minulých i letos opět připojí k Týdnům duševního zdraví. Ty se konají každoročně v podzimních měsících září a říjnu, kdy si připomínáme Světový den duševního zdraví. V tomto období pořádají zainteresované organizace mnoho aktivit pro veřejnost, zaměřených na podporu lidí s duševním onemocněním. 

DDZ 2020 final versionSmyslem akce je nejen co nejvíce obeznámit veřejnost o problematice duševně nemocných a mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění, ale také informovat o aktivitách organizací, působících v sociálně zdravotní oblasti a ukázat možnosti, jak přispět k celkovému zlepšení vnímání veřejnosti duševně nemocných a k větší toleranci společnosti.V rámci Dnů duševního zdraví 2020 ve Vsetíně a Valašských Kloboukách, připravilo CAMINO sociální rehabilitace v týdnu od 15. do 19. září poutavý program, určený pro širokou veřejnost. V prostorách služby CAMINA bude probíhat nejen Den otevřených dveří, ale také například Vernisáž obrazů, plastik a básní klientů služby Camino sociální rehabilitace. Těšit se můžete na zajímavé přednášky prof. MUDr. Kláry Látalové PhD., přednostky Kliniky psychiatrie při Fakultní nemocnici Olomouc nebo Jiřího Adamce, dlouholetého podporovatele Camina, který vede soukromý Filosofický seminář katedry teorie se zaměřením na psychologii v poradenství a Malou Universitu dobrovolníků.

Tato osvětová a destigmatizační akce na podporu lidí se zkušeností s duševním onemocněním bude zakončena přednáškou prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych., ředitele Národního ústavu duševního zdraví a profesora psychiatrie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na všechny tyto akce je vstup zdarma a je vítána široká veřejnost.

Mgr. Zdeňka Chytilová DiS.

vedoucí CAMINA sociální rehabilitace
Tel.: 571 420 763 E-mail: g_rx1Z293rGs2~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ