Kontakty

Jana Bartoňová

vedoucí osobní asistenční služby
Tel: 571 410 001, 605 006 294     58AkO05jahAy.Z4WHoFo-7d4YanBZd54Ys

Mgr. Karla Čížová

sociální pracovník
Tel: 733 283 841     68EvRW7aghIkQOQn%.Gs4W7%WkvDRW7r

Mgr. Ivana Ekartová

sociální pracovnice
Tel: 731 847 214    

Bc. Anna Fehérová, Dis.

sociální pracovnice a pracovník v sociálních službách
Tel: 571 410 001, 737 375 271     WgAkO49%0kBFRYUSclrDZ.2938Es-Z29g

Jana Flachsová, DiS.

vedoucí Stacionáře Magnolia - Ratiboř
Tel: 797 864 968     58AkO4b7YaFy.Z4WHoFo-7d4YanBZd54Ys

Michal Gregušiak, DiS.

Sociální pracovník
Tel: 731 933 472    

Bc. Jarmila Hyžáková

ředitelka
Tel: 571 448 027, 604 437 915     ~.qs-3b6LTICVd~fT-uk87j7T-M

Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS.

vedoucí CAMINA sociální rehabilitace
Tel: 571 420 763, 733 283 636     g_rx1Z293rGs2~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ

Iveta Jakubczaková

aktivizační pracovník
Tel: 731 846 628     4orDRW%76nombZagc8m%Cfi_abAhT65j4mnhTj

Marie Janušová

pracovník v sociálních službách

Mgr. Eva Juřičková

vedoucí Stacionáře Magnolia - Vsetín
Tel: 737 636 926     0onh0ehaYdBFRYUSclrDZ.2938Es-Z29g

PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.

sociální pracovník
Tel: 736 406 324, 603 724 077     8bEy9-5nTdnn2e6a0-m%Cfi_abAhT65j4mnhTj

Mgr. Lucie Kalčáková

Peer konzultantka
Tel: 737 386 532    

Bc. Marta Koňaříková

pastorační asistentka Charity Vsetín
Tel: 733 741 582     88EDRWag98Es1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ

Bc. Petr Kupka

Pracovník v sociálních službách
Tel: 731 934 217    

Mgr. Daniela Maňáková

vedoucí domácí zdravotní péče
Tel: 571 414 025, 604 437 921     Z8AsV-5488Ak1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ

Bc. Nikola Panáčková

Sociální pracovnice
Tel: 731 046 638    

Kateřina Pelcová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 571 420 677, 739 124 847     68Go87d7TirvT~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ