Kontakty

Domácí zdravotní péče

Tel.: 571 414 025, 604 437 921
Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01
Vedoucí služby: Mgr. Daniela Maňáková - vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru
Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní péče je odborná zdravotní péče, která je indikována praktickými lékaři nebo při propuštění z nemocniční léčby odbornými lékaři. Péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry s registrací, které se nadále vzdělávají, absolvují odborné stáže, školení a kurzy. Zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Uživatelé služby mohou využít i nabídky 
půjčovny kompenzačních pomůcek.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Daniela Maňáková - vrchní sestra