půjčovna kompenzačních pomůcek - logo

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Charita Vsetín provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Pomůcky zapůjčujeme uživatelům našich služeb domácí péče (domácí zdravotní péče, pečovatelská služba, osobní asistence) nebo individuálně dle domluvy. Pomůcky se zapůjčují na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na šest měsíců. Pomůcky jsou průběžně obnovovány dle možností a poptávky.

 

Zájemci se mohou blíže seznámit s nabídkou půjčovny: 

 

Zapůjčení pomůcek lze na základě platné smlouvy a jejich úhrada je stanovena ceníkem:

Pro více informací se kontaktujte na vedoucího pracovníka půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Vsetín.