Sovy pro Sideru
15. února 2021 Stacionář Magnolia

Sovy pro Sideru

V duchu hesla – kdo je připraven, není překvapen, se uživatelé stacionáře Magnolia s nadšením pustili do spolupráce s charitní pedagogickou službou Mimoškolní příprava Sidera.

Pandemická situace se v současné době dotýká všech oblastí našich životů. Nejinak tomu je i u Mimoškolní přípravy Sidera, která je momentálně z rozhodnutí vlády uzavřena. Přesto nezahálí a čile se připravuje na příchod dětí. Jsme rádi, že ke spolupráci přizvali i nás a požádali, zda bychom mohli vyrobit drobné odměny, kterými ocení snahu a píli svých malých svěřenců.

Sovu – symbol moudrosti - dokázaly šikovné prsty našich uživatelek vytvořit z vlny během několika odpoledních chvilek. Netrvalo proto dlouho a ve stacionáři se nám slétlo celé soví hejno, které už netrpělivě čeká, až se stane odměnou pro pilné školáčky. Věříme, že malým studentům přinesou stejnou radost a potěšení, s jakým jsme je pro ně ve stacionáři vyráběli. 

20210215_074745

Přejeme dětem nejen mnoho úspěchů při učení, ale hlavně aby se brzy mohly vrátit do školy a ke svým kamarádům. 

Bc. Jarmila Hyžáková

vedoucí denního stacionáře pro seniory
Tel.: 571 448 026 E-mail: 58EwZ-543rMk1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ