Letní měsíce roku 2020 v NZDM Zrnko

Letní měsíce roku 2020 v NZDM Zrnko

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO si během letních měsíců připravilo pro své uživatele pestrý program. Proběhla spousta zajímavých volnočasových aktivit, pořádali jsme besedy, soutěže, výtvarné tvoření, ale také se vařila oblíbená jídla.

3.vodní světPrvní prázdninový měsíc začal besedou na téma „Nástrahy léta a volný čas“. Cílem bylo informovat děti i mládež o tom, jaká rizika sebou nese horké letní počasí a celkově si přiblížit významy slov jako jsou úpal, úžeh, popáleniny a další neobvyklé pojmy. V červenci jsme pořádali zábavný turnaj v pétanque, kdy pro vítěze byla připravena sladká odměna. Další velkou společnou událostí byla balónková bitva na Charitní zahradě, které se s velkým nadšením zúčastnilo mnoho dětí, navštěvujících ZRNKO. Věnovali jsme se ale také tvořivým činnostem a v rámci dílen jsme vyráběli „vodní svět“, kdy si každý mohl vybarvit kartónovou krabici, do které se následně podle vlastních představ vlepovaly připravené obrázky rybiček, medúz, kapradí, ti zručnější si mohli dokreslit různé vodní živočichy a rostlinky. Výsledné výrobky jsme si pro potěšení nás i všech ostatních uživatelů vystavili v naší klubovně.

M1.pizzaěsíc srpen byl věnovaný tématu „Vandalismus“.  V rámci společné besedy jsme si vysvětlili konkrétní pojmy týkající se vandalismu a věnovali jsme se případům, kdy a kde se s vandalismem setkáváme, i tomu, jak mu můžeme případně předcházet. Toto závažné téma jsme využili k vytvoření koláží, kdy z připravených obrázků a výstřižků z novin, vznikla na téma vandalismus zajímavá díla. Šikovné ruce našich uživatelů v rámci tvořivých aktivit vyráběly také sádrové odlitky, které si následně pomalovali barvami podle vlastní fantazie. Dále jsme se věnovali výrobě vodních šumivých bomb, které si každý mohl po vytvoření odnést domů. Na konci měsíce jsme se společně učili péct pizzu.  Takováto aktivita se všem účastníkům velmi líbila, s radostí pomáhali s přípravou a byli nadšení nejen z pečení, ale hlavně z pojídání. Pizza byla po upečení rozdělena mezi uživatele.

Téma měsíce „Vzdělání a zaměstnání“ nás přivítalo s novým školním rokem v září. V rámci besedy jsme se snažili našim uživatelům vysvětlit a přiblížit, jaké existují formy vzdělávání, zaměstnání nebo význam uzavření pracovní smlouvy. Všichni tak získali nové znalosti a více si přiblížili dané pojmy. V souvislosti s tématem měsíce jsme měli pro všechny připraven zábavný dotazník s názvem Vybíráme povolání, ve kterém se každý měl zamyslet nad svým budoucím povoláním, jaké zaměstnání by ho v životě bavilo nebo jakou profesi by chtěl vykonávat, a co vše je potřebné k danému povolání umět a znát. Uspořádali jsme ale také zábavné akce, jako například velmi oblíbenou soutěž v pantomimě, kdy na vítěze jako obvykle čekala sladká odměna. Další oblíbenou činností u nás v ZRNKU je vždy společenská hra Inkognito, při které si jeden z hráčů představí svoji oblíbenou osobnost, a ostatní se ho otázkami doptávají tak dlouho, dokud neuhodnou, o jakou osobnost se jedná, poté se vzájemně hráči vystřídají.

Jsme rádi, že v září u nás v Zrnku mohl uskutenit plánovaný Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Všichni zájemci se mohli přijít seznámit s nabídkou našich služeb, prohlédnout si prostory naší klubovny a zázemí nebo si jen tak popovídat. Pro každého bylo připraveno nejen občerstvení, ale také zábavné aktivity a hry, určené hlavně pro děti a mládež.Na konci měsíce proběhlo všemi oblíbené vaření, kdy jsme společně připravovali špagety.

Podzimní měsíce budou opět plné zajímavých aktivit, pro naše uživatele připravujeme spoustu nových podnětných zážitků, jako je např.: turnaj ve stolním fotbálku, vědomostní kvízy nebo soutěž o největšího siláka Zrnka.  K velké radosti všech uspořádáme také páteční filmové odpoledne, o které je vždy velký zájem. Budeme se věnovat nejrůznějším preventivním tématům, tvoření, ale také volnočasovým aktivitám.

Za tým Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zrnko,
Mgr. Monika Bartoníková, sociální pracovnice, Charita Vsetín