Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NZDM ZRNKO
12. října 2021 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NZDM ZRNKO

Dne 22. září 2021 uspořádalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity  Vsetín již tradiční Den otevřených dveří. Prostory klubovny na Sychrově tak byly v čase od 13:00 do 17:00 hodin otevřeny široké veřejnosti a možnost nahlédnout do hudebního koutku, konzultační místnosti či shlédnout prostor, určený pro sportovní dílny, tak dostali děti, mládež i dospělí.

Jak jde čas v ZRNKU
14. září 2021 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Jak jde čas v ZRNKU

Během letních měsíců připravilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko pro své návštěvníky mnoho zajímavých a zábavných aktivit. Probíhaly diskuse o rozmanitých tématech, věnovali jsme se tvoření, které vedlo k rozvoji dovedností a fantazii a v neposlední řadě také kreativním hrám a zajímavým soutěžím, jako je například velmi oblíbené „Hledání Zrnkáckého pokladu“, při kterém si všichni užili spoustu zábavy. 

Jaro v Zrnku
24. května 2021 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Jaro v Zrnku

Jarní měsíce v Zrnku přinesly spolu s prvními slunečnými dny i veselou náladu. Jako obvykle jsme naplánovali pro naše uživatele mnoho různých zajímavých dovednostních akcí a činností.

Listopad v Zrnku
16. prosince 2020 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Listopad v Zrnku

Podzimní dny se zkracují, jsou spojeny se střídavým a pochmurným počasím, proto se i my v Zrnku postupně připravujeme na blížící se zimu. Protože nám situace spojená s COVID-19 nedovolila věnovat se oblíbeným volnočasovým aktivitám, zaměřili jsme naši činnost na individuální poradenství a také na pomoc dětem s distanční přípravou do školy. Společně jsme se věnovali tématu „Jak vidím sám sebe“, kdy jsme kladli důraz na to, jak si uvědomit osobní hodnoty každého z nás nebo jsme diskutovali o životních cílech a snech našich dětí a mládeže, protože bez nich by byl jejich život ochuzen. Těmito všetečnými, ale důležitými otázkami jsme se snažili dětem ukázat, že pomocí snů a cílů mohou lépe dokázat svůj život správně nasměrovat.

Říjen v ZRNKU
3. listopadu 2020 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Říjen v ZRNKU

Podzim bývá často vnímán jako ponuré období. Dny se zkracují, je mlha nebo prší. Letošní atmosféra, vládní omezení a nebezpečí nákazou koronavirem Covid-19 takové náladě nahrává ještě více. U nás v Zrnku se i přes všechna omezení a nařízení snažíme vnímat podzimní dny pozitivně a společně s našimi uživateli je trávíme pohodově. Jsme rádi, že se můžeme stále scházet v naší klubovně, trávit čas společně a užívat si poklidné podzimní odpoledne v prostotách Zrnka.