Jaro 2020 v NZDM ZRNKO

Jaro 2020 v NZDM ZRNKO

Jarní měsíce v Zrnku byly vcelku smutné. Stejně jako ostatní zařízení, i nás zasáhla mimořádná situace, spojená s pandemií Covid-19. Vzhledem k vládním nařízením jsme museli naši službu na konci měsíce března uzavřít a dveře klubovny zůstaly zamčené i po celý duben a část měsíce května. Naši uživatelé tak přišli o připravený zajímavý program a zábavu, která pro ně byla na jarní měsíce naplánována. Přestože jistá omezení přetrvávala, s velkou radostí jsme se vrátili do klubovny na konci května.

červen (2)

Beseda

V měsíci červnu jsme se zaměřili na téma „Skrytá nebezpečí internetu“. V rámci besedy jsme hovořili o kyberšikaně, sextingu a dalších závažných pojmech. Uživatelé ZRNKA se tak blíže seznámili s touto problematikou a získali nové poznatky, které následně mohli vyzkoušet a aplikovat na připravené křížovce k danému tématu. V tomto měsíci byl také uspořádán turnaj ve stolních hrách, kdy na vítěze čekala sladká odměna.

červen (3)

Tvoření

Věnovali jsme se ale také tvoření, uživatelé měli možnost si vyzkoušet ubrouskovou techniku na říčních kamenech nebo si je mohli libovolně pomalovat. Poslední akcí tohoto měsíce bylo filmové odpoledne, kdy jsme společně shlédli zábavnou komedii. 

Na letní měsíce připravujeme zcela novou motivační činnost v podobě fotosoutěže, ale také balónkovou bitvu, opékaní špekáčků a mnoho dalších a dalších aktivit venku. Nadále se budeme věnovat i kreativnímu tvoření a ostatním přínosným aktivitám.

Za tým NZDM ZRNKO, Tereza Podešvová DiS, sociální pracovnice, Charita Vsetín