DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NZDM ZRNKO

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NZDM ZRNKO

Dne 22. září 2021 uspořádalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity  Vsetín již tradiční Den otevřených dveří. Prostory klubovny na Sychrově tak byly v čase od 13:00 do 17:00 hodin otevřeny široké veřejnosti a možnost nahlédnout do hudebního koutku, konzultační místnosti či shlédnout prostor, určený pro sportovní dílny, tak dostali děti, mládež i dospělí.

Na programu bylo mimo jiné jak seznámení se službou samotnou, kdy se přítomní dozvěděli podstatu fungování nízkoprahu, tak i pravidla a povinnosti, které jsou s návštěvami ZRNKA spojeny. Pracovníci měli předem připraveny pro všechny zúčastněné zajímavé aktivity, zábavné hry, ale také malé občerstvení. Přítomné děti si mohly například malovat na sklo, tvořit nebo si zahrát ping pong či stolní fotbálek.

3     1

„Máme radost, že u nás v Den otevřených dveří bylo opět živo, přišly nás navštívit například také děti z okolních školních družin. Pro zájemce jsme udělali prohlídku našich prostor a vybavení, seznámili jsme rodiče s chodem a principy služby a předali informační prospekty. Děti si mohly na památku samy vyrobit barevné připínací placky, které si odnesly jako suvenýr sebou domů“, sdělila vedoucí služby Beata Čablíková.

Mgr. Bc. Pavlína Vlčková

vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZRNKO
Tel.: 571 429 817 E-mail: _8IvZ.54cepu5f56LTICVd~fT-uk87j7T-M