Zábavné léto 2020 s Mimoškolní přípravou Sidera Charity Vsetín
23. července 2020 Mimoškolní příprava SIDERA

Zábavné léto 2020 s Mimoškolní přípravou Sidera Charity Vsetín

Školní rok 2019/2020 byl pro nás všechny nečekaně zcela výjimečný a „jiný“, ostatně tak, jak i pro jiné instituce, či běžné občany. Výjimečná nouzová situace v ČR ovlivnila provoz škol ve 2. pololetí tohoto školního roku a tím i děti navštěvující Mimoškolní přípravu Sidera Charity Vsetín, která v rámci projektu
„V Sideře se učíme jinak“ realizuje pro ně a jejich rodiče podpůrné vzdělávací aktivity. Děti, žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, zde mají přátelské prostory, kde se mohou věnovat učení
a přípravě do školy trochu jinou, individuální formou. Společně s pracovníky zde hledají možnosti, jak si procvičit učivo, jednoduše řečeno, jinak, než ve škole.

Od března do května 2020 jsme tedy zcela nenadále prošli všichni „zkouškou“, zda jsme schopni „improvizovat“. I přes všechny překážky jsme si udrželi vzájemnou komunikaci a dokázali jsme pracovat i distanční formou (např. prostřednictvím skypů apod.). Od 25. května 2020 jsme se ale opět setkávali v prostorách MP Sidera a určitě ne zbytečně, jelikož všechny děti ze Sidery úspěšně ukončily tento náročný školní rok. Je tedy před námi léto, které nám nabízí možnosti, abychom všechno, co jsme se naučili, úplně nezapomněli, případně si „problematické“ učivo procvičili jinak, jak se na „Sideráky“ sluší a patří, zcela zábavnou formou. K rozvoji čtenářské gramotnosti všech dětí navštěvujících MP Sidera nabízíme o prázdninách čtení knížek z „Naší knihovny“, nebo si tyto děti mohou procvičit a postupně odstranit své nedostatky z české mluvnice a to vše oddechovou a zajímavou formou, např. prostřednictvím naučné hry „Slovní expres“, či deskovou hrou „Procvičujeme vyjmenovaná slova“. Své „mezery“ ve vědomostech z biologie člověka pomůže dětem formou kvízu doplnit hra „Tělo člověka“. K rozvoji paměti a postřehu poslouží hra „V kostce“ s různými tématy. Procvičení cizích jazyků nabízí možnost čtení a interaktivních aktivit při práci s komiksy, jak jinak v anglickém, či německém jazyce. Mnoho zábavy dětem přinese hra „Aktivity“, „Dobble“ či „Česko junior“. Tak co, milí „Sideráci“? Zůstanete nám věrni i o prázdninách? Jestli ano, MP Sidera Vám v letním parnu ráda poskytne příjemné prostředí ve „stínu“ a klidu našich vzdělávacích místností. Pracovníci rádi uvítají všechny, kteří se chtějí něco dozvědět, nebo se prostě smysluplně zabavit se svými kamarády. Stačí „kliknout“ na naši letní nabídku - naše informační letáčky Vám napoví více…

leták AJ léto 2020

Procvičení cizích jazyků

Během letních prázdninových měsíců - každý čtvrtek mezi 10:00 až 12:00 hodinou.

leták hry léto 2020 Sidera

Procvičení paměti a logického myšlení formou her

Během letních prázdninových měsíců - každou středu mezi 10:00 až 12:00 hodinou. 

leták pokusy léto 2020

Odpoledne plné zábavy a pokusů

Během letních prázdninových měsíců - každé úterý mezi 13:00 až 15:00 hodinou.

msmtlogo

Aktivity se uskutečňují v rámci realizace projektu OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání
„V Sideře se učíme jinak" 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008747.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.