Charita Vsetín se připojuje k veřejné sbírce Charity ČR  "Na vlně pomoci proti bezmoci!"
8. dubna 2020 COVID-19

Charita Vsetín se připojuje k veřejné sbírce Charity ČR "Na vlně pomoci proti bezmoci!"

Veřejná sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. 

Charita_letak_A4_tisk_varianta_2

Více informací o veřejné sbírce i podmínkách poskytnutí pomoci naleznete zde:

Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Věra Dulavová

ředitelka
Tel.: 571 448 027 E-mail: ~.qs-3b6LTICVd~fT-uk87j7T-M