CAMINO Sociální rehabilitace

Kde nás najdete

Adresa

MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetin 75501

Provozní doba
 • ve Vsetíně

   • denně od  07:30 do 15:00 hodin
 • ve Valašských Kloboukách

   • každé pondělí a čtvrtek od 07:30 do 15:00 hodin
Oblast působnosti
 • ORP Vsetín a Valašské Klobouky
 • Místa poskytování ambulantních služeb:
  • Vsetín, MUDr. Fr. Sovy 61
  • Valašské Klobouky, Krátká 798

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Zdeňka Chytilová DiS.

vedoucí a sociální pracovník
Tel.: 571 420 763 E-mail: g_rx1Z293rGs2~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

CAMINO Sociální rehabilitace

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Charita Vsetín

Kraj
Zlínský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Zdeňka Chytilová DiS.

Registrační číslo služby
2282282

Poslání a cíle

Posláním sociální rehabilitace Camino je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s duševním onemocněním, kteří mají v důsledku svého onemocnění potíže se začleněním se do každodenního života, a zvládáním různých situací, které jsou pro zdravého člověka běžné. Respektujeme jedinečnost každého člověka, k jeho potřebám přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho celkovou životní situaci. Usilujeme o udržení nebo zvyšování kvality života našich uživatelů.

Zásady

 • Poskytujeme bezpečné prostřed.
 • Vytváříme příležitosti a možnosti a vedeme klienty k převzetí zodpovědnosti za svůj život.
 • Podporujeme je v aktivním využívaní nabízených možností.
 • Využívání služby je dobrovolné.
 • Garantujeme rovný přístup ke všem klientům.
 • Ke klientům přistupujeme individuálně, respektujeme jejich potřeby a omezení.
 • Služby poskytujeme odborně – kvalifikace personálu odpovídá poskytované službě.

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

"Cesta v životě s duševním o nemocněním"

Služba sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním je registrována a funguje od října 2009. Poskytujeme terénní a ambulantní službu v ORP Vsetín a Valašské Klobouky. S klienty pracujeme individuálně i v rámci skupinových aktivit, a to jak v prostorách služby, tak v běžném prostředí. Poskytujeme důležitý prostor pro setkávání a pěstování mezilidských vztahů, nabízíme různé programy zaměřené na rozvoj dovedností a zvládání života s nemocí. 

Nabízíme kontinuální podporu v mnoha oblastech života, např.: 

 • Péče o sebe a své zdraví
 • Posilování duševního zdraví
 • Pěstování duševní hygieny
 • Psychoedukace
 • Bydlení a péče o domácnost
 • Sociální vztahy
 • Práce a studium
 • Aktivní trávení času
 • Finanční hospodaření
 • Vyřizování praktických záležitostí

Poskytujeme jak individuální pomoc formou dlouhodobé spolupráce s pracovníkem, směřovanou na konkrétní potřeby člověka, tak skupinové programy s různým zaměřením, např. biblioterapii, ergoterapii, tematické skupiny, trénink kognitivních funkcí, společenské a sportovní aktivity či nácviky praktických dovedností aj.