Stacionář Magnolia - Vsetín

Kde nás najdete

Adresa

Horní náměstí 135, Vsetín 75501

Provozní doba

pracovní dny od 7:00 do 15:30

Oblast působnosti

Vsetín a přilehlé obce

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Eva Juřičková

vedoucí a sociální pracovnice
Tel.: 737 636 926 E-mail: 0onh0ehaYdBFRYUSclrDZ.2938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Stacionář Magnolia - Vsetín

Typ služby
Denní stacionáře

Poskytovatel
Charita Vsetín

Kraj
Zlínský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Eva Juřičková

Registrační číslo služby
1424535

Poslání a cíle

Denní stacionář Magnolia je určen seniorům od 65 let. Umožňuje aktivně a smysluplně trávit volný čas a pomáhá seniorům, kteří jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Podporujeme u seniorů zachování soběstačnosti, pocit vlastní hodnoty a důstojnosti a dosažení a udržení co nejvyšší možné míry kvality života. Nabízíme dopomoc při běžných úkonech sebeobsluhy, hygieny a aktivizační činnosti v bezpečném prostředí stacionáře a v kolektivu vrstevníků.

Zásady

PROFESIONALITA (odbornost) 

 • týmová spolupráce                                                                                                                
 • empatie                                                                                                                              
 • kreativita                                                                                                                             
 • komunikace                                                                                                                         
 • flexibilita

INDIVIDUALITA (respektování zvláštností a specifických potřeb uživatele)

 • respektování a dodržování lidských práv uživatele 
 • respektování volby uživatele 
 • respektování duchovních potřeb uživatele

AKTIVITA (podpora vlastní aktivity uživatelů)

 •  motivace (inspirace, nové podněty) 
 • příležitost

FLEXIBILITA (služba se přizpůsobuje potřebám a specifikům uživatele)

 • služba se přizpůsobuje potřebám a specifikům uživatele)

NÁVAZNOST (spolupráce s pečujícími osobami)

 • na další sociální služby

 

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti

Fakultativní služby

Doprava do/ze Stacionáře
Doprava do/ze Stacionáře s podporou pracovníka
Neodhlášená cesta
Občerstvení
Zprostředkované činnosti:
Pedikúra