Osobní asistenční služba

Kde nás najdete

Adresa

Horní náměstí 135, Vsetín 75501

Provozní doba
  • Služba je poskytována bez časového omezení 24 hodin denně včetně víkendů a svátků, v předem sjednaném rozsahu.

  • Kancelář je pro klienty otevřena od pondělí do pátku  v čase od 7.00 hodin do 15.00 hodin.

Oblast působnosti

město Vsetín a obce Bystřička, Francova Lhota, Horní Lideč, Hošťálková, Jablůnka, Janová, Kateřinice, Lačnov, Leskovec, Lhota u Vsetína, Lidečko, Liptál, Lužná, Mikulůvka, Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka, Střelná, Ústí u Vsetína, Valašská Polanka, Valašská Senice.

Na koho se můžete obrátit

Bc. Anna Fehérová Dis.

sociální pracovnice
Tel.: 571 410 001 E-mail: WgAkO49%0kBFRYUSclrDZ.2938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Osobní asistenční služba

Typ služby
Osobní asistence

Poskytovatel
Charita Vsetín

Kraj
Zlínský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Jana Bartoňová

Registrační číslo služby
6560768

Poslání a cíle

Posláním Osobní asistenční služby Charity Vsetín je umožnit osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku vést běžný život ve svém domácím a přirozeném prostředí. S podporou a pomocí osobního asistenta si zachovat soběstačnost, zvládat domácnost a běžné denní činnosti a aktivity.

Zásady

  • individuální přístup
  • podporování samostatnosti
  • důvěra, diskrétnost
  • nestrannost, rovný přístup
  • partnerství
  • profesionalita, odbornost

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

Přeprava uživatele služebním automobilem Charity Vsetín (úhrada za přepravu se účtuje 10 Kč za 1 km). Přepravu uživatele je možno sjednat pouze souběžně s poskytnutím služby osobního asistenta (doprovod k lékaři, společný nakup apod.).

Další informace

Osobní asistence je terénní služba, jejímž posláním je umožnit osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku vést běžný život ve svém domácím a přirozeném prostředí.