Pastorační služba

Kde nás najdete

Adresa

Horní náměstí 135, Vsetín 75501

Provozní doba
  • Po: 8.00-14.00
  • Út: 8.00-16.30
  • Čt: 8.00-14.00
Oblast působnosti

celá působnost Charita Vsetín

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Pastorační služba

Typ služby
Ostatní

Poskytovatel
Charita Vsetín

Kraj
Zlínský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Zásady

Podpora duchovního rozvoje člověka, doprovázení v náročném životním období, aktivní naslouchání a pomoc při hledání odpovědí v otázkách víry a životního smyslu, spolupráce s farnostmi, zprostředkování kontaktu s duchovními křesťanských církví na území Charity Vsetín a pomoc při realizaci humanitárních a dobrovolnických projektů (Tříkrálová sbírka, Postní almužna).

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách

Fakultativní služby

Mezi fakultativní služby lze zařadit organizaci jednodenních akcí (např. poutní zájezd). Účastník hradí náklady (doprava, strava, případně ubytování) sám. 

Další informace

  • Cílem pastorační služby je podpora individuálního duchovního rozvoje člověka, pomoc při hledání odpovědí v otázkách víry, zprostředkování kontaktu s církevními autoritami, nabídka a prezentace služeb poskytovaných Charitou Vsetín ve farnostech v oblasti jejího působení, spolupráce při realizaci humanitárních a dobrovolnických projektů (TKS, postní almužna). Činnosti pastorační služby (duchovní doprovázení, podpora) jsou realizovány v domácnostech uživatelů. 
  • Pastorační služba je poskytována bezplatně, v případěže zahrnuje fakultativní služby (např. u poutního zájezdu dopravustravuubytování), tyto uživatel hradí dle vynaložených nákladů.