Humanitární činnost

Kde nás najdete

Adresa

Horní náměstí 135, Vsetín 75501

Oblast působnosti

Působnost Charity Vsetín

Na koho se můžete obrátit

Adéla Scharfová

koordinátorka TKS Charity Vsetín
Tel.: 571 411 709 E-mail: W_rvRWi938Ep5f56LTICVd~fT-uk87j7T-M

Bc. Jarmila Hyžáková

koordinátorka pomoci při mimořádných událostech
Tel.: 571 448 027 E-mail: ~.qs-3b6LTICVd~fT-uk87j7T-M

Bc. Marta Koňaříková

koordinátor postní almužny
Tel.: 733 741 582 E-mail: 88EDRWag98Es1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Humanitární činnost

Typ služby
Ostatní

Poskytovatel
Charita Vsetín

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší

Další informace

Humanitární činnost

Tříkrálová sbírka

  • Tříkrálová sbírka koná každoročně na území celé České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Kontaktní osoba: Adéla Scharfová

Postní almužna

  • Tato pastorační aktivita patří, jak již z názvu vyplývá, k postní době – období přípravy na Velikonoce. Postní almužna navazuje na starobylou tradici odepření si určitých věcí ve prospěch strádajících lidí ve svém okolí. Jde o dobrovolnou duchovní formaci jednotlivců a rodin, lidí věřících i sympatizantů.
    Kontaktní osoba: Bc. Marta Koňaříková 

Mimořádné události

  • Arcidiecézní charita Olomouc spolu s ostatními Charitami Olomoucké arcidiecéze pomáhají na vyžádání při řešení důsledků mimořádných událostí - zasaženým lidem i jejich okolí. V případě mimořádné události kontaktujte našeho koordinátora.
    Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Hyžáková - ředitelka Charity Vsetín, koordinátorka pomoci v mimořádných situacích
    tel.: 604 437 915, e-mail: mimo@vsetin.charita.cz