Kontakty

Stacionář Magnolia - Vsetín

Tel.: 737 636 926, 605 056 250
Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01
Vedoucí služby: Mgr. Eva Juřičková - vedoucí a sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

Doprava do/ze Stacionáře
Doprava do/ze Stacionáře s podporou pracovníka
Neodhlášená cesta
Občerstvení
Zprostředkované činnosti:
Pedikúra

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Eva Juřičková - vedoucí a sociální pracovnice
Vendula Světlíková - pečovatelka
Iveta Pilčíková - aktivizační pracovnice