Kontakty

Stacionář Magnolia - Ratiboř

Tel.: 797 864 968
Ratiboř 361, Ratiboř, 756 21
Vedoucí služby: Jana Flachsová, DiS. - vedoucí a sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

Doprava do/ze Stacionáře
Doprava do/ze Stacionáře s podporou pracovníka
Neodhlášená cesta
Občerstvení
Zprostředkované činnosti:
Pedikúra

Organizace

Seznam lidí

Jana Flachsová, DiS. - vedoucí a sociální pracovnice
Elena Spáčilová - aktivizační pracovnice
Marina Janků - pečovatelka