Kontakty

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tel.: 571 411 709, 733 283 635
Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01
Vedoucí služby: Adéla Scharfová - vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík)
Fakultativní služby: půjčovna kompenzačních pomůcek

Charita Vsetín provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek pro uživatele vlastních služeb (Domácí zdravotní péče, Charitní pečovatelská služba, Osobní asistenční služba), ale také pro zájemce z řad veřejnosti. Pomůcky zapůjčujeme pouze po prvotní telefonické domluvě, kdy si žadatel sjedná termín a místo převzetí. Následně je pomůcka, na základě podpisu Smlouvy o zapůjčení, předána zájemci k užívání. Pomůcky jsou půjčovány na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však šest měsíců a jsou obnovovány dle možností a poptávky žadatelů.

Organizace

Seznam lidí

Adéla Scharfová - vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek
Mgr. Daniela Maňáková - vedoucí domácí zdravotní péče