Kontakty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Tel.: 571 429 817, 731 046 236
Sychrov 53, Vsetín, 755 01
Vedoucí služby: Mgr. Bc. Pavlína Vlčková - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (zkratka NZDM) je bezpečné místo, kde můžeš najít podporu a odbornou pomoc u pracovníků, popovídat si se svými vrstevníky, trávit zde volný čas, realizovat své zájmy. Vstup do NZDM je dobrovolný  a bezplatný, můžeš kdykoliv přijít  a odejít.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Bc. Pavlína Vlčková - vedoucí a sociální pracovník
Marie Janušová - pracovník v sociálních službách
Radka Urbanová - pracovník sociálních služeb
Bc. et Bc. Kateřina Mokrá - sociální pracovník