Kontakty

Humanitární činnost

Tel.: 571 448 027, 604 437 915
Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01
Vedoucí služby: Bc. Jarmila Hyžáková - koordinátorka pomoci při mimořádných událostech, Bc. Marta Koňaříková - koordinátor postní almužny
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Humanitární činnost

Tříkrálová sbírka

  • Tříkrálová sbírka koná každoročně na území celé České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Kontaktní osoba: Adéla Scharfová

Postní almužna

  • Tato pastorační aktivita patří, jak již z názvu vyplývá, k postní době – období přípravy na Velikonoce. Postní almužna navazuje na starobylou tradici odepření si určitých věcí ve prospěch strádajících lidí ve svém okolí. Jde o dobrovolnou duchovní formaci jednotlivců a rodin, lidí věřících i sympatizantů.
    Kontaktní osoba: Bc. Marta Koňaříková 

Mimořádné události

  • Arcidiecézní charita Olomouc spolu s ostatními Charitami Olomoucké arcidiecéze pomáhají na vyžádání při řešení důsledků mimořádných událostí - zasaženým lidem i jejich okolí. V případě mimořádné události kontaktujte našeho koordinátora.
    Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Hyžáková - ředitelka Charity Vsetín, koordinátorka pomoci v mimořádných situacích
    tel.: 604 437 915, e-mail: mimo@vsetin.charita.cz

Organizace

Seznam lidí

Adéla Scharfová - koordinátorka TKS Charity Vsetín
Bc. Jarmila Hyžáková - koordinátorka pomoci při mimořádných událostech
Bc. Marta Koňaříková - koordinátor postní almužny