Kontakty

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 571 420 677, 739 124 847
Pod Žamboškou 253, Vsetín, 755 01
Vedoucí služby: Kateřina Pelcová - vedoucí a pracovník v sociálních službách
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Nad rámec základních činností je uživatelům poskytována fakultativní činnost - pronájem termojídlonosiče, která je spjata s úkonem dovoz nebo donáška jídla.

Pečovatelská služba nabízí např. pomoc při osobní hygieně, koupel ve vodním lůžku pro imobilní uživatele, dovoz oběda, pomoc při podání jídla a pití, pomoc s úklidem domácnosti, nákupy a běžné pochůzky, praní a žehlení prádla, základní sociální poradenství.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Karla Čížová - sociální pracovnice
Lenka Poláčková - asistentka vedoucí služby, koordinátorka rozvozu obědů
Kateřina Pelcová - vedoucí a pracovník v sociálních službách