Zdeňka Chytilová z Charity Vsetín „Pracovníkem roku v sociálních službách pro rok 2020“
13. října 2020 z Charity Vsetín

Zdeňka Chytilová z Charity Vsetín „Pracovníkem roku v sociálních službách pro rok 2020“

Zlínský kraj letos již po jedenácté ocenil titulem Pracovník roku v sociálních službách muže a ženy, pracující dlouhodobě v sociálních službách. Ti vykonávají své povolání nejen na odborné výši, ale také s příkladným lidským přístupem a velkou obětavostí.

Mezi vyznamenanými byli i tři pracovníci v manažerských pozicích a my jsme pyšní, že mezi oceněné patří i naše kolegyně, Mgr. Zdeňka Chytilová, Dis. - vedoucí CAMINO sociální rehabilitace, jedné ze služeb Charity Vsetín. Ta se už dlouhá léta mimo jiné zasazuje za intenzivní angažovanost proti stigmatizaci osob s psychiatrickými diagnózami. Tato náročná a velmi křehká oblast práce s klienty s duševním onemocněním se neobejde bez velké dávky lidskosti a vysoké míry empatie a porozumění.

„Zdeňka Chytilová pracuje v Charitě od roku 2014. Je dlouholetou sociální pracovnicí, má úžasný cit pro naslouchání, vyhodnocení situace, stále rozvíjí službu ve prospěch klientů a spolupracovníků. Svým postojem i aktivitami úspěšně pracuje proti stigmatizaci osob s duševním onemocněním. V týmu je silným pozitivním a stmelujícím prvkem a pracuje nad rámec svých pracovních povinností,“ uvedla ředitelka Charity Vsetín, Věra Dulavová.

Zdeňka Chytilová a celý její tým Camino sociální rehabilitace se snaží poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s duševním onemocněním, kteří mají v důsledku svého onemocnění potíže se začleněním se do každodenního života a zvládáním různých situací, které jsou pro zdravého člověka běžné. Nabízí kontinuální podporu v mnoha oblastech života. Prostřednictvím dlouhodobé individuální i skupinové práce pomáhají svým klientům obnovit uspokojivé vztahy s okolím i se sebou samým a nalézt v životě opět rovnováhu. Cílem jejich aktivit je pojmout osobnost, individualitu člověka, s přihlédnutím ke všem jeho dimenzím, tedy biologické, psychické, sociální a duchovní a jeho rozvoje.

Naší kolegyni Zdeňce k ocenění Pracovník roku v sociálních službách srdečně blahopřejeme a přejeme jí hodně dalších úspěchů v jejím pracovním i osobním životě.

Eva Šafaříková

Fundraiser/PR
Tel.: 731 847 440 E-mail: 0onh9Z-7~bxy.Z4WHoFo-7d4YanBZd54Ys