Tradiční tříkrálovou obchůzku po dvou letech covidových opatření uspořádala Charita Vsetín ve dnech 6.-8. ledna 2023. První lednový víkend se tak nesl v duchu tradičního koledování, kdy ve Vsetíně i okolních obcích malí koledníci opět přinášeli přání dobra a pokoje do našich domovů.

Během dvou dnů jsme jen ve Vsetíně vypravili na 180 dětí a mládeže, kteří se snažili vyprosit od našich spoluobčanů finanční dar, kterým jako každý rok pak Charita pomáhá lidem v našem regionu, zejména seniorům, osobám nemocným a handicapovaným či těm, kteří se ocitli v těžké životní a sociální situaci. Jsme velmi vděčni, že i v dnešní nelehké době lidé otevřeli malým koledníkům nejen dveře, ale také svá srdce, protože na bankovní účet Charity a do tříkrálových pokladniček ve Vsetíněa okolních obcích veřejnost přispěla úctyhodnou částkou 1.475.889 Kč.

Za celou vsetínskou Charitu s úctou a pokorou děkujeme všem, kteří neváhali a letošní tříkrálovou sbírku podpořili finančním darem a malé koledníky srdečně přivítali. Díky tomu můžeme pomáhat dál a držet se našeho charitního poslání … s námi nejste sami! Poděkování patří také naším partnerům a sponzorům, kterými jsou: Austin Detonator, Z-Group Bus, Hospoda U nás z Valašské Polanky, Dům kultury Vsetín, Pekárna CONSI Vaněk a Pekárna Střelná, bez těch bychom nemohli koledníkům poskytnout potřebné zázemí. Nesmíme ale zapomenout také na zástupce a organizátory tříkrálové obchůzky v jednotlivých obcích, kteří se postarali o to, aby tříkrálová koleda ani u nich neupadla v zapomnění!

Krásný a obdivuhodný výtěžek z pokladniček v jednotlivých obcích můžete vidět zde: Výsledky Tříkrálové sbírky 2023.

podpora TKS23

Hudebním poděkováním a symbolem vděčnosti Charity Vsetín Vám všem, kteří jste podpořili letošní sbírku, byl v neděli 15. ledna 2023 slavnostní Tříkrálový koncert, který se uskutečnil v římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně. Potěšila nás hojná účast a pevně věříme, že tímto koncertem jsme všem příchozím hostům připravili hezký kulturní zážitek. A přestože koncert byl pro veřejnost zdarma, díky dobrovolnému vstupnému lidé přispěli k tříkrálovému výtěžku další částkou ve výši 5.512 Kč, za kterou srdečně děkujeme.

Eva Šafaříková

Fundraiser/PR
Tel.: 731 847 440 E-mail: 0onh9Z-7~bxy.Z4WHoFo-7d4YanBZd54Ys