TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI SE VRÁTILI DO ULIC
1. února 2022 Tříkrálová sbírka

TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI SE VRÁTILI DO ULIC

Koronavirová doba nám již podruhé přinesla do Tříkrálové sbírky velká omezení. Sbírka se opět z větší části odehrávala v online prostoru. Přesto všechno se po roční odmlce koledníci vrátili do ulic alespoň v omezeném množství. Za tuto službu děkujeme vsetínským skautům, bez nichž bychom sbírku letos v této podobě nezrealizovali.

Díky obětavosti koledníků a štědrosti dárců se podařilo v letošním roce ve Vsetíně a okolních obcích Charitě Vsetín vykoledovat částku 727.763,- Kč. K této částce z pokladniček se v průběhu ledna ještě přidá i výtěžek z online koledy. Kompletní výsledky lze najít na webu www.trikralovasbirka.cz

Z Tříkrálové sbírky budou i v letošním roce přímo podpořeny rodiny, jednotlivci a osoby se zdravotním postižením z našeho regionu, které se ocitly v tíživých životních situacích. Vybrané finance dále poslouží pro nákup automobilu službě Camino sociální rehabilitace, která poskytuje pomoc lidem s duševním onemocněním. Zakoupením technického vybavení sbírka také pomůže práci Pečovatelské služby, která pečuje o klienty v jejich domácím prostředí.

Chceme poděkovat všem, kteří sbírku v letošním roce jakkoli podpořili a pomohli při její realizaci.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Bc. Jarmila Hyžáková

ředitelka
Tel.: 571 448 027 E-mail: ~.qs-3b6LTICVd~fT-uk87j7T-M