Vernisáž výstavy grantového projektu OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Ve čtvrtek 7. 2. 2013 proběhla v prostorách vsetínského zámku vernisáž výstavy, která mapuje průběh grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, realizovaný Charitou Vsetín v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZRNKO.

Vernisáž výstavy grantového projektu OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Ve čtvrtek 7. 2. 2013 proběhla v prostorách vsetínského zámku vernisáž výstavy, která mapuje průběh grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, realizovaný Charitou Vsetín v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZRNKO.

Pozvání přijali zástupci města Vsetín, nestátních neziskových organizací, Základní školy Sychrov, bývalí pracovníci Charity i další milí hosté. Vernisáž zahájila Lenka Obrodovská, koordinátorka projektu a zároveň vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zrnko, poté byl ponechán prostor významným hostům,
kteří velice pěknými slovy vyjádřili podporu odvedené práci a ocenili její přínos. Pedagogický pracovník
a metodik projektu Mgr. Ludmila Kubjátová seznámila návštěvníky s náplní sedmi vzdělávacích modulů,
které byly v rámci projektu vytvořeny a následně ověřeny ve spolupracujících základních školách a v NZDM Zrnko, dále pracovnice hovořila o mimoškolní přípravě dětí se sociálním znevýhodněním, která probíhá
v prostorách NZDM Zrnko, a to pravidelně každý týden od pondělí do čtvrtku. Nechyběly ani přehledné tabulky
a grafy, které zachycovaly výstupy z projektu v číslech.

Prezentaci projektu lze shlédnout v Malé galerii Zámku Vsetín do 3. 3. 2013 každý den, kromě pondělí, od 10:00 do 16:00 hodin. Návštěvník si tak může udělat představu o tom, jak to vypadá, když je dětem se sociálním znevýhodněním poskytována cílená podpora při vzdělávání a jaké to přináší ovoce.

Charita Vsetín,
Lenka Obrodovská, DiS.
koordinátorka projektu